Зображення селян у збірці Івана Тургенєва “Записки мисливця”

Збірка нарисів “Записки мисливця”, завдяки якій ім’я І. С. Тургенєва стало широко відомим у літературних колах, вийшла 1852 року. Книга викликала широкий суспільний резонанс: гнівний осуд з боку прибічників кріпосництва і схвалення передовими колами російської інтелігенції.

О. Герцен з приводу книги писав: “Ніколи ще внутрішнє життя поміщицького будинку не виставлялось на загальне висміювання, ненависть і зневагу”. Ці слова найбільшою мірою стосуються оповідань “Бурмістр” та “Два поміщики”.

Із великою прихильністю

і доброзичливістю письменник змальовує непересічні типи селян у нарисі “Хорь і Калинич”.

Чудовий твір “Біжин луг” захоплює колоритними постатями дітей. Письменник передає мовою хлопчиків яскраві фольклорні оповіді, показує, як у селянському середовищі міфологічне мислення витісняєть ся елементами реалістичного світосприйняття.

Поетичне відтворення мандрівного паломництва як втечу від кріпацтва зображує Тургенєв у нарисі “Касян з Красивої Мечі”.

Письменник змальовує селян не тільки як покірливих рабів. У нарисі “Відлюдник” Тургенєв відтворює зростання незадоволення

селян своїм злиденним становищем. Голод, безправність, злидні, побори були оприлюднені як факти реальної дійсності, що змушували селян прагнути знищення кріпацтва.

Нарис “Живі мощі” був уперше надрукований у збірці “Складчина” на користь потерпілих від голоду селян Самарської губернії. Письмен ник показує мученицьке життя жінки-каліки, здатність її з християнсь кою покірністю і терпінням приймати тяжку долю і нести свій хрест.

Тургенєв уперше в російській літературі з великою художньою правдивістю показав багатство народної душі, талановитість простого народу, мужні характери людей, здатних зберегти почуття власної гідності, прагнення розвиватися, віру в краще життя. Читача приваблює широко відтворене життя суспільства, яскрава галерея чоловічих, жіночих та дитячих образів.

Письменник зображує “почуття природи”, сприйняття її людьми неписьменними і виявляє, що почуття у них таке ж сильне й красиве, як і у освічених людей, до яких належить оповідач. “Записки мисливця” – книга, яка приваблює читача вишуканістю мови – живопис ною і музичною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Зображення селян у збірці Івана Тургенєва “Записки мисливця”