Аналіз основних віршів “Канцоньере”

Крім поділу на Першу й Другу частини, зробленого самим автором, в “Канцоньере” можна виділити шість розділів, грунтуючись на стилістичних, тематичних і хронологічних критеріях (хоча мовлення і йде про “ідеальну” хронології, що далеко не завжди відповідає реальній хронології перших варіантів збірника). Розділи збірника групуються в такий спосіб: I розділ складається з 60 віршів, більша частина цих текстів створена Петраркою в початковий період Творчості. У цих віршах видна певна строгість стилю, широке вживання образотворчих засобів,

метафори, цитування античних класиків. Тут також велика увага приділяється пейзажу й природі в цілому, що перегукується зі станом душі поета

II розділ (стих.61-129) відкривається сонетом ” Благословенний день, місяць, літо, година… “, що описує першу зустріч із Лаурою. За ним ідуть композиції, що створюють її образ і описують любовне почуття до неї. III розділ (стих.130-247) відкривається двома сонетами, які по-іншому висвітлюють усе ту ж любовну тему: це вихваляння Лаури і її найвище прославляння. Образ закоханого і його коханій стають символами поза часом

Поет переживає своє “тривалу оману в глухому

лабіринті”, але одночасно намагається перетворити цей лабіринт у щось коштовне й надійне, котре могло б захистити його від хвилювань і суєти зовнішнього миру. IV розділ книги є перехідним між Першою й Другою частиною (стих. 248-266). В останніх сонетах Першої частини з’являється мотив передчуття втрати Лаури й вихваляння її чистоти й цнотливості. Початкова канцона Другої частини (стих.264 “I ‘vo pensando, et nel pensier m’assale”) – це міркування про преходящести земних благ. V розділ включає переважна більшість композицій, що становлять Другу частину “Канцоньере” (стих.267-349).

З його починаються композиції, написані на смерть Лаури. Це тексти дуже високого літературного достоїнства, у яких мотив покаяння й порятунку душі переплітається з баченнями улюбленої, що з’являється в різних обликах. Спроби відродити образи й ситуації, настільки близькі серцю поета й знищені смертю, вибудовуються у свого роду шлях спокути: Лаура вмерла й перебуває в раї, і відтіля вона відкриває шлях до порятунку свого улюбленого, що залишився на землі

В VI розділі представлені останні вірші збірника, спрямовані на аналіз внутрішнього миру, на пошук спокою й умиротворення, який би міг покласти кінець хвилюванням і протиріччям. Лаура усе більше перетворюється в образ, що веде поета до самопізнання й до порятунку. У заключній канцоні “Vergine bella, che di sol vestita” поет робить спробу примирити всі розбіжності, на які опирається вся структура “Канцоньере”, і звертається до діви Марії як до рятівниці й захисниці, щоб вона допомогла йому знайти мир на небесах. Петрарка був справжнім батьком нової європейської лірики, учителем всіх великих європейських поетів Відродження


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Аналіз основних віршів “Канцоньере”