Вплив поеми Гомера “Одіссея” на подальшу літературну традицію

Гомер стоїть на початку, в середині і в кінці життя кожного юнака, кожного зрілого мужа і кожного старця”, – писав грецький філософ І ст. н. е. Діон Хрисостом. Існує безліч висловлювань про Гомера, але в одному з них значимість Гомера, “батька поетів”, для античності висловлена з особливою переконливістю: Томеру, – за словами великого давньогрецького філософа Платона, – Еллада зобов’язана своїм духовним розвитком”. Гомер – вихователь Еллади.

Уся культура давніх греків, цього надзвичайно обдарованого народу, сягає

своїм корінням благодатного підгрунтя гомерівського епосу. На цьому підгрунті розвинулась грецька лірика, яку вінчає ім’я дивної поетеси Сапфо. Уславлений поет древності, “батько трагедії” Есхіл сказав, що усі його твори – це лише крихти з розкішного столу Гомера. На глибокому гуманізмі Гомера вихований і “батько комедії” Арістофан, ненависник війни, пристрасний поборник миру. З гомерівських поем живились життєвою мудрістю перші грецькі філософи. Ті, хто уславився красномовністю, знаходили у них блискучі взірці ораторського мистецтва.

Дух Гомера, його чітке і разом з тим поетичне бачення

світу втілені і в грецькій скульптурі. “Іліада”,. в якій Гомер кількома геніальними штрихами малює образ повелителя богів, надихала великого Фідія у його праці над уславленою скульптурою Зевса Олімпійця. Гомер – глибоко народний поет. Його епос, у якому звучать різні діалекти грецької мови, був для греків істинно “золотою книгою”; у ньому вони вбачали відображення свого героїчного минулого, через нього усвідомлювали історичну єдність своєї культури.

З часом учнями Гомера стали й римляни. Лівій Ан дронік, полонений грек, у ІІІ ст. до н. е. переклав лати ною “Одіссею”. Вона була для римлянських учнів абеткою, і джерелом найвищої мудрості. Наслідуючі Гомера, Вергілій створює знамениту “Енеїду” національний римський епос. Очима Гомера дивитьст на світ Горацій – зачинатель римської лірики. “Всі ми беремо натхнення із спільного джерела”, – сказав пр: епос Гомера римський поет Овідій, автор “Метаморфоз” – “золотої легенди” античності.

Словам Овідія близько двох тисяч років, але і” можна повторювати і сьогодні; адже без того підгрунтя, що було закладене Грецією і Римом, не було б і сучасної Європи. Європа в особі видатних представники доби Відродження прийняла Гомера з почестями. Великий італійський поет Петрарка, якому у 1360 році пощастило придбати рукописний текст Гомера, притиснувши його до грудей, скрикнув: “О великий муже, з якою радістю я послухав би тебе!”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Вплив поеми Гомера “Одіссея” на подальшу літературну традицію