Відповіді до теми: творчість Т. Манна

1. У чому новаторство прози Томаса Манна?

Художній образ у творах Томаса Манна виникає як узагальнення пережитого. Він уміє тонко передати деталі події, психічні переживання людей, характерис­тику предмета. Невелика й незначна для усього людства подія виростає до масш­табів вселюдської проблеми, а потворний образ дешевого чарівника розкриває і розвінчує образи національних героїв.

Творчість Томаса Манна відбиває увесь духовний досвід XX століття. Ліризм його прози, відтворення духовного колориту, художня іронія – усе це стано­вить

особливість художньої прози Томаса Манна, який гостро відчував проблеми XX століття. Кожен його твір гнівно засуджує будь-які прояви антилюдяності. на­магання знеособити людську особистість. Письменник виступає палким захисни­ком людського життя як найбільшої у світі цінності.

2. Який моральний клімат панував у курортному містечку і в чому причини нега­тивного ставлення місцевих жителів до іноземців?

У творі “Маріо і чарівник” мова йде від першої особи. Письменник прибув до Торре ді Вснере, курортне італійське містечко, з дружиною і двома дітьми. Ку­рортники одразу відчули якесь напруження

у стосунках між людьми. Чужинець почував себе тут гостем нижчого гатунку в порівнянні з флорентійцями і рим­лянами. У їдальні кельнери тримали столики для “своїх клієнтів”, адміністрація готелю виселила сім’ю з номера, бо кашель хворої дівчини заважав римським аристократам. Місцевий середній клас, який панував на пляжі, з неприхованою зверхністю ставився до іноземців. Навіть дітлахи-італійці, “…легко ображались, надто любили демонструвати власну гідність, здавалось, зовсім недоречно, ви­никала боротьба національних прапорів, суперечка за авторитет і ранг”. Дорослі втручалися у суперечки дітей і “виголошували гучні слова про велич і гідність Іта­лії”. Політичні амбіції створювали напруження на курорті, й гості почали масово від’їжджати з Торре.

Новелу було створено в той тривожний час, коли в Італії переміг фашизм. До влади прийшов Муссоліні. Він заборонив усі партії, крім фашистської, створив таємну поліцію і особливий фашистський трибунал. Італійців захопила ідея націо­нальної вищості, й навіть “на пляжі аж кишіло юними патріотами – неприродне й дуже гнітюче явище”.

Томас Манн точно й виразно передав нездорову духовну й психологічну ат­мосферу, яка панувала у фашистській Італії. Нетерпимість, національна пиха й похваління, перебільшене піклування про моральне здоров’я своєї нації, розмо­ва про занепад моралі у всьому світі, крім Італії, показне негативне ставлення до іноземців створили нездоровий моральний клімат у курортному містечку Торре ді Венерс.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Відповіді до теми: творчість Т. Манна