Відповіді до теми: “Леся Українка – геніальна донька українського народу”

1. Які провідні мотиви поетичної збірки “На крилах пісень” ?

До збірки увійшли всі написані на цей час (1893 р.) поетичні твори та три по­еми – “Русалка”, “Самсон”, “Місячна легенда”. У більшості творів звучать гро­мадянські мотиви. Вірші циклу “Сім струн” – це своєрідна “музична гама”, спо­внена безмежного почуття любові до України. Триптих “Сльози-перли” теж має виразне патріотичне спрямування. У вірші “Скрізь плач, і стогін, і ридання…” по­етеса засудила пасивне ставлення людей до долі Вітчизни.

Ця поезія послужила зачином одного з провідних мотивів усієї подальшої творчості Лесі Українки – пристрасного заклику до активної революційної дії.

2. Як Леся Українка розуміла роль митця?

Поетеса усвідомлювала: поетичний шлях важкий і здолати його самій важ­ко. Такі роздуми і почуття пронизують вірш “Мій шлях”. У поезії “Сопіга $рет крего!” Леся Українка висловлює віру у своє поетичне покликання. Ніжного і світлого настрою сповнений вірш “Як я люблю оці години праці”, що передає найкращі хвилини творчого щастя поета. Леся Українка розуміла, що поет по­винен бути не тільки

глашатаєм, а й поводирем народу, про що сказано у вірші “Пророк”.

3. Як називалася друга збірка поезій Лесі Українки?

Друга збірка поетеси мала назву “Думи і мрії”, вийшла уЛьвові 1899 року.

4. Які твори відкривають збірку “Думи і мрії” ? Чому саме вони?

Збірку відкривають поеми “Давня казка” і “Роберт Брюс, король шотланд­ський”. їх винесено на початок не тільки для того, щоб витримати хронологічну послідовність. У цих поемах письменниця порушила тогочасні актуальні пробле­ми, пов’язані з питанням національного і соціального визволення, розкрила свою думку про роль мистецтва і митця у вирішенні цих проблем.

5. У якому циклі збірки представлено інтимну лірику?

Інтимну лірику представлено у циклі “Мелодії”.

6. На основі яких віршів циклу “Мелодії” К. Стеценко створив романси?

Романси було створено на основі поезій “Стояла я і слухала весну…”, “Дивлюсь я на яснії зорі…”, “Хотіла б я піснею стати…”.

7. Які поезії Лесі Українки не ввійшли до прижиттєвих збірок?

Поезії “Як я люблю оці години праці”, “Дим”, “Напис в руїні”.

8. За допомогою яких художніх образів Леся Українка розкриває єдність поетичного слова і революційної справи у вірші “Слово, чому ти не твердая криця…”?

У вірші передано переконання, що щире художнє слово стає міцною зброєю, коли його візьмугь месники-революціонери. Слова і вислови, пов’язані зі зброй­ною боротьбою (бій, гострий безжалісний меч, іскриста зброя, клинок, вояки, месники) передають могутність поетичного слова, ведуть до впевненості, що по­етичне слово і боротьба за свободу та незалежність – єдині.

9. Які таємниці душі і розуму людини розкриває письменниця в образах дядька Лева її Лукаша в першій дії “Лісової пісні” ?

Через ці образи поетеса показала мистецьку обдарованість, поривання до кра­си, доброту, любов до природи в людському серці.

10. Які проблеми порушила Леся Українка у “Лісовій пісні” ?

У “Лісовій пісні” поетеса порушила такі проблеми: поєднання духовного і матеріального, мрії і буденного життя людини; покликання людини, сенс її бут­тя; мистецтво, мистецьке обдарування людини і вічність; людина і довкілля; приватновласницький світ і мораль людини в цьому світі; народні традиції і за­бобони.

11. Які ознаки драматичної поеми як жанру ви помітили в “Лісовій пісні” ?

“Лісова пісня” має такі жанрові ознаки драматичної поеми: глибоко психоло­гічний конфлікт між людською мрією, вічним пориванням до краси і жорстокою дійсністю; поряд із реальними образами діють міфічні; твір пройнятий ліризмом, сюжет надзвичайно напружений.

12. Що було причиною замовчування поеми “Бояриня”?

Причиною замовчування було те, що у творі йдеться про добу Руїни і гетьма­на Дорошенка, який вів боротьбу за визволення українського народу з-під гніту російського царату.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: “Леся Українка – геніальна донька українського народу”