Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого протягом року

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 10 КЛАС РІВЕНЬ СТАНДАРТУ АВТОРСЬКІ УРОКИ

ПІДСУМОК

УРОК № 35

Тема. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого протягом року

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; розвивати вміння застосовувати набуті знання на практиці; розвивати творчі здібності школярів, навички виразного читання, зв’язного мовлення, логічного мислення; сприяти вихованню загальної культури учнів.

Обладнання: підручник; портрети письменників, твори яких вивчали протягом року; словник літературознавчих

термінів.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

II. ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Літературна вікторина.

– Психологічний роман – …

– Соціально-психологічний роман – …

– Філософський роман – …

– Верлібр – …

– Натуралізм – …

– Декаданс – …

– Символізм – …

– Імпресіонізм – …

– Неоромантизм – …

– Сугестія – …

– Інтелектуальна проза – …

– Парадокс – …

2. Проблемне завдання.

– Порівняйте особливості реалізму та модернізму як літературних

напрямів.

3. Завдання учням.

– Перелічіть твори, у назвах яких міститься символ. Дайте його тлумачення. (“Червоне і чорне” Ф. Стендаля, “Альбатрос” Ш. Бодлера, “Забуті арієти” П. Верлена, “П’яний корабель” А. Рембо.)

4. Гра “Екскурсія містами Європи”.

Завдання: розкажіть, як назване місто пов’язане з літературним твором чи персонажем.

– Париж (“Червоне і чорне”, “Гобсек”.)

– Петербург (“Злочин і кара”, “Анна Кареніна”.)

– Москва (“Анна Кареніна”.)

– Лондон (“Портрет Доріана Грея”.)

5. Рольова гра “Монолог героя”.

Завдання: складіть розповідь від імені героя (тему оберіть довільно):

– Жульєн Сорель;

– пані де Реналь;

– Дервіль;

– Раскольніков;

– Соня Мармеладова;

– Анна Кареніна;

– Костянтин Левін;

– Кіті Щербацька;

– Доріан Грей;

– лорд Генрі;

– Безіл Голуорд.

6. “Творча лабораторія митця”.

Завдання: доведіть необхідність і закономірність появи нових ідей у мистецтві від імені їх творців.

– Поява соціального реалістичного роману (від імені О. де Бальзака);

– Необхідність поєднання в романі соціально-політичного і психологічного аспектів (від імені Стендаля);

– Звернення до нового вірша (верлібру) (від імені В. Вітмена);

– Поява символізму (від імені Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо);

– Теорія естетизму (від імені О. Уайльда).

7. Літературна вікторина.

Завдання: визначте, кому з письменників належать вислови.

– “Не для того живе людина, щоб стати багатим, а щоб стати щасливим.” (Стендаль.)

– “Людина є таємниця. Її слід розгадувати…” (Ф. Достоєвський.)

– “Краса врятує світ” (Ф. Достоєвський.)

– “Найперше – музика у слові!” (П. Верлен.)

– “Думка висловлена – тлін.” (Ф. Тютчев.)

– “Як серцю висловить себе? Чи ж зрозуміє хто тебе?” (Ф. Тютчев.)

– “Людина хоче все пройти й пізнати!” (В. Вітмен.)

– “Нехай критики розходяться у поглядах,- художник залишається вірним собі.” (О. Уайльд.)

– “Художник – це той, хто творить прекрасне.” (О. Уайльд.)

8. Літературна гра “Вгадай, про кого йде мова?”

– “Секретар суспільства” (О. де Бальзак);

– “Король романістів” (О. де Бальзак);

– “Маленька фея із Хоуорта” (Ш. Бронте);

– “Принц Парадокс” (О. Уайльд);

– “…Спадкоємець Гоголя, зовсім на нього не схожий, як воно й має бути.” (Л. Толстой);

– “Співець страждань народних” (М. Некрасов);

– “Це покоління, яке співає і плаче” (Декаденти).

9. Літературна вікторина.

– У якому творі присутній давній літературний мотив продажу людської душі темним силам? (“Портрет Доріана Грея” О. Уайльда.)

– Назвіть письменників, які у своїх творах порушували проблему грошей. (О. де Бальзак, Ф. Достоєвський.)

– Хто з авторів порушував тему злочину і кари? (Ф. Достоєвський, “Злочин і кара”.)

– У творі якого письменника “думка сімейна” є головною? (Л. Толстой, “Анна Кареніна”.)

– Хто з російських поетів є представником “чистого мистецтва”? (А. Фет.)

– Кого з поетів називають попередником урбаністичної поезії? (В. Вітмена.)

– Хто з письменників є майстром парадоксу? (О. Уайльд.)

– Кого з письменників вважають зачинателем символізму? (Ш. Бодлера.)

– Який поет найбільш широко використовував верлібр? (В. Вітмен.)

– Який письменник шукав “зелену паличку”, що зробить людей щасливими? (Л. Толстой.)

– У творах якого письменника розкривається “діалектика душі” героїв? (Л. Толстого.)

– Кого називають представником англійського раннього модернізму? (О. Уайльда.)

10. Творче завдання.

– Розкажіть про цікаві факти із життя письменників.

11. Проблемне завдання.

– Подумайте, які теорії мали вплив на письменників і літературних героїв. Якими є наслідки цих впливів.

1) Теорія “надлюдини” (Раскольніков, “Злочин і кара” Ф. Достоєвського);

2) трансценденталізм (В. Вітмен);

3) естетизм (О. Уайльд).

12. Інсценізація.

(Учні показують інсценівки на основі уривків творів, що найбільше сподобалися.)

13. Конкурс читців.

(Обирається кращий читець вірша чи уривка з твору, який найбільше запам’ятався.)

14. Рольова гра “Інтерв’ю з письменником”.

– Уявіть собі, що вам випала можливість взяти інтерв’ю у письменника. Які питання ви б йому задали? Спробуйте дати відповіді.

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Упродовж канікул прочитати твори, що будуть вивчатися у 11 класі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого протягом року