УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ “ФАУСТА”

В Україні поки що немає повної і точної хронології перекладів “Фауста” українською мовою. Факти з історії української літератури свідчать, що процес входження цього твору в українську літературу був досить складним і суперечливим. Відомий дослідник Творчості Гете В. Дорошенко зазначає, що 1932 року в Україні було перекладено 54 Твори Гете. Та не всі переклади мали художню цінність, оскільки західноукраїнські перекладачі зловживали діалектизмами, а східноукраїнські травестували твори Гете. І все ж ці переклади відіграли певну позитивну

роль, оскільки не тільки знайомили українського читача з творчим доробком великого німецького письменника і мислителя, але й сприяли розвитку рідної мови.

У своїх загальних рисах хронологія перекладів “Фауста” в Україні має такий вигляд.

XIX століття

50-ті роки – Костянтин Димитрашов здійснює переклад уривку з “Фауста”, надрукований значно пізніше. .

1865 рік – Михайло Старицький перекладає початкові сцени першої частини трагедії. Переклад надруковано тільки 1908 року, він не перевидавався.

1875-1882 роки – Іван Франко працює над перекладом першої частини твору Гете.

1889 рік

– І. Франко перекладає фрагмент другої частини “Фауста”, якому дає назву “Гелена і Фауст “.

1891 рік – Григорій Коваленко створює римований переклад останньої дії першої частини “Фауста”.

1891 рік – Павло Грабовський, перебуваючи на засланні, перекладає окремі фрагменти з “Фауста”, які було надруковано значно пізніше.

90-ті роки – Борис Грінченко здійснює прозовий переклад майже всієї першої частини трагедії, який не було надруковано (автограф зберігається у відділі рукописів ЦНБ АН України, №1,31657).

XX століття

1919 рік – Дмитро Загул перекладає першу частину тво

Ру Гете. % .

1924 рік – фрагментарні переклади з “Фауста” робить

Христя Алчевська.

1925 рік – М. Улезко перекладає першу частину трагедії.

1931 рік – Тодор Вернивода перекладає фрагменти другої

Частини твору.

1955 рік – Микола Лукаш створює перший повний український переклад “Фауста”.

Отже, трагедія Гете “Фауст” перекладалася українською мовою 12 разів: сім – у XIX ст. і п’ять – у XX.

Над українським “Фаустом” працювали видатні” поети, драматурги, перекладачі і навіть не перекладачі, наприклад, Г. Коваленко – фельдшер за фахом. Відомо п’ять перекладів першої частини “Фауста” (Франка, Грінченка, Загула, Улезко, Лукаша), не враховуючи фрагментарних перекладів; друга частина двічі перекладалася фрагментарно (Франко – 3-я дія, Вернивода – 5-та).

Поданий тут перелік українських перекладів трагедії, можливо, не є вичерпним. Дослідження їх історії триває.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ “ФАУСТА”