Твір на тему “Красномовність”

Красномовність (від “червоний” – “красивий ” і мова) – це ораторські здібності (природні або придбані), вміння говорити красиво і переконливо. Красномовність – це здатність говорити на будь-яку тему, вміння донести свою думку до слухача так, щоб вона здалася цікавою, це ідеальне володіння словом, це здатність вибудувати аргументовану й переконливу мову, це вміння однаково добре вимовляти підготовлений текст і імпровізувати.

Те, наскільки складно, красиво і впевнено ми говоримо, залежить в першу чергу від нашого внутрішнього

стану. Уміння подолати в собі страх і невпевненість, привести думки і почуття в стан гармонії, здатність налаштуватися на потрібний лад – все це відбивається на нашій мові, міміці і жестах. Впевненість найчастіше надає ретельна підготовка до виступу, розуміння, чого можна чекати від співрозмовника, і знання, як виділити сильні і завуалювати слабкі сторони. Не дарма навіть самий досвідчений оратор при підготовці продумує не тільки головну частину виступу, але і такі моменти, як жести, поза, міміка, зовнішній образ.

У бізнес-середовищі від співрозмовників потрібна, в першу чергу, інформативність

і лаконічність, конструктивність і структурованість – це і є основа ділової красномовності.

Завдяки красномовності ви можете викладати свої думки доладно і красиво. Дар красномовності завжди виручить в ситуації, коли потрібно говорити багато, а особливо в ситуаціях, коли обговорювана тема не дуже вам близька.

Красномовність – одна з найважливіших складових процесу переконання. Якщо ви не володієте умінням правильно підібрати слова, то і ваша переконливість може бути поставлена під сумнів.

Уміння красиво і чітко висловлювати свою думку завжди створить враження стрункості і правильності ваших роздумів. Адже стереотип “хто ясно мислить, той ясно викладає”, не завжди має під собою підставу, та все ж стійко закріплений у свідомості людей.

Прояви красномовності в повсякденному житті можуть бути різноманітними. Наприклад, політика. Політичне красномовство – один з підвидів ораторського мистецтва. Його розвиток тісно пов’язаний з появою демократичних інститутів. Основними особливостями політичного оратора є переконливість, простота і доступність виразів, а також здатність захопити ідеєю і повести за собою маси. Ще одна сфера – бізнес. Майстерність спілкування – основа просування кар’єри. Переговори, укладення договорів, презентації – невід’ємна частина бізнес-процесів. Щодо освіти й науки, то і в цій сфері використовується так зване академічне красномовство. Його основними рисами є використання наукової і технічної термінології, висока логічна культура і жорстка аргументованість.

А як же розвинути свою красномовність? Тема ораторської майстерності та красномовності зараз дуже популярна. Організовуються платні і безкоштовні курси, семінари та майстер-класи з ораторської майстерності. Напевно, поради професіоналів не будуть для вас зайвими. Тим більше, що відточити мистецтво красномовності можна лише на практиці, використовуючи спеціальні вправи, або методом проб і помилок.

Безсумнівно, для красномовності дуже важливий лексичний запас і вміння орієнтуватися в різних питаннях. Насамперед, у тій темі, про яку ми говоримо. Саме тому необхідна як ретельна підготовка, так і навички словесної імпровізації.

Не дарма у школах, на заняттях, часто пропонують переказати текст, написати виклад або твір. Переконайте ваших товаришів, що це дуже важливі вправи для їх подальшого життя і кар’єри. А тепер, згадавши, скільки було прогуляно подібних уроків, сідаємо і тихесенько пишемо викладу на задану самим собою тему.

Ніколи не варто плутати красномовність з балакучістю. Все, що ми вимовляємо, повинно бути не тільки складним і вивіреним, але і лаконічним, зрозумілим і доцільним з точки зору смислового навантаження. Тому, тренуючись в умінні “не лізти за словом в кишеню”, необхідно замислюватися над тим, наскільки оправдані ці слова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему “Красномовність”