ТЕма. Т. Шевченко. “причинна”, “лілея”

Варіант 1

1. Художній прийом, який використав поет, починаючи свій твір “Лілея”.

А Гіпербола.

Б Риторичне запитання.

В Звертання.

Г Анафора.

2. “Братиком” у баладі “Лілея”, якому героїня розповідає про тра­ гедію власного життя…

А Є могутній дуб. Б Розкішний бузок. В Королевий цвіт. Г Місячний промінь.

3. Якої шкоди завдали люди багатію, коли той “поїхав десь дале­ ко”? (“Лілея”) Вони йому:

А Припинили сплачувати податки і постійно грабувати його

Маєток. Б Спалили будинок. В Покалічили

худобу. Г Знищили озимину на панських землях.

4. Лілея воскресла після смерті і тим самим… А Довела, що є сильною істотою.

Б Прагнула підтвердити свою зверхність над злом і жорсто­кістю. В Розвеселила гай. Г Відродила віру, надію і любов.

5. З яким питанням наприкінці твору “Лілея” звернулася квітка до “братика”?

А “Для чого мені веселити людей, які завдали мені багато шкоди?”

Б “Чи маю я право бути пошанованою після стількох прини­жень і знущань?”

В “Чому милосердний, святий Боже, не захистив мене і мою матінку?”

Г “Як мені жити далі, залишившись самою-самісенькою

си­ротою?”

6. Чим у сюжеті балади “Лілея” є цей уривок: “А мене пан / Взяв догодувати. / Я виросла, викохалась / У білих палатах. / Я не знала, що байстря я, / Що його дитина” ?

А Ліричним відступом. Б Епілогом. В Прологом. Г Зав’язкою.

7. Сюжет балади “Причинна” містить… А Один ліричний відступ.

Б Пролог та епілог. В Два прологи. Г Постпозицію.

8. Для чого дівчина звернулася до ворожки? (“Причинна”) А Намагалася протистояти русалкам.

Б Хотіла бути причинною.

В Щоб швидше дочекатися милого.

Г Прагнула помститися людям, що ображали її.

9. Дівчина “сумує, воркує, білим світом нудить” (“Причинна”), наче: А Ластівка.

Б Синичка. В Голубка. Г Солов’їха.

10. Які тропи використано в цьому уривку: “Широкий Дніпр не гомо­ нить, / Розбивши вітер чорні Хмари, / Ліг біля моря одпочить”? (“Причинна”)

А Епітет і метафору.

Б Метафору та алегорію.

В Алегорію та порівняння.

Г Порівняння та гіперболу.

11. За народною уявою, русалки – це дівчата або жінки (” Причин­ на”), які:

А Не дотримувалися заповідей Бога. Б Були прокляті матерями. В Під час купання втопилися. Г Зрадили чоловіків.

12. Русалки знову поверталися до води (“Причинна”)… А Коли загавкав собака. Б Піднявся вітер і розпочався дощ. В Закукурікали півні. Г Закувала зозуленька.

Варіант 2

1. У панських палатах Лілею (“Лілея”) вітали і називали… А Святою квіткою.

Б Цвітом краси і духмяності. В Королівною.

Г Царівною.

2. Мати героїні (“Лілея”) до пана виявляла… А Повагу і чемність.

Б Стриманість і байдужість.

В Ненависть і презирство.

Г Полум’яну любов і щирість.

3. Як познущалися селяни з панської сироти? (“Лілея”) Вони: А Над нею вчинили самосуд.

Б Зацькували її прокльонами.

В Примусили привселюдно вибачатися.

Г Ледве не втопили дівчину в річці.

4. Селянські дівчата називали героїню (“Лілея”): А Білосніжкою.

Б Сніжним сяйвом. В Білявочкою. Г Снігоцвітом.

5. Як реагував Королевий цвіт на розповідь Лілеї про свої стра­ ждання? (“Лілея”)

А Схилив свою головоньку до личенька квітки.

Б Плакав і співчував сестрі.

В Не виявляв будь-яких емоцій.

Г Цілував їй рученьки.

6. Укажіть троп, яскраво виражений в уривку з твору Т. Шевченка “Лілея”: “А весною, мов на диво, / На мене дивились”.

А Гіпербола. Б Порівняння. В Метафора. Г Алегорія.

7. Через що русалки були небезпечними для людей? (“Причинна”) Вони могли:

А Оповити марою.

Б Налякати.

В Перетворити молодь на старців.

Г Залоскотати до смерті.

8. “За що ж ти караєш її молоду?” – з цим питанням звертається автор у творі “Причинна”…

А До ворожки.

Б Матінки-русалки.

В Чорнобрового молодця.

Г Бога.

9. З якої причини, на думку героїні балади, досі не повернувся її коханий? (“Причинна”)

А Він вирішив присвятити все своє життя військовій службі.

Б Через чари ворожки.

В Бо, може, іншу покохав.

Г У зв’язку з важкою хворобою.

10. Який ворог українців “ходив, де чорніє гай над водою”? (“При­ чинна”)

А Татари. Б Половці. В Печеніги. Г Ляхи.

11. Міфічні істоти (“Причинна”) вилізали вночі з Дніпра на берег… А Щоб згадати своє життя, коли вони були людьми.

Б Погрітися під місячним сяйвом.

В Зустрітися з ворожкою.

Г Побачити і залоскотати козака.

10. “Причинна” споріднюється з фантастикою фольклорною, народ­ною, яку так майстерно ще до Т. Шевченка використав у своїй Творчості…

А Г. Квітка-Основ’яненко. Б П. Гулак-Артемовський. В М. Шашкевич. Г М. Гоголь.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТЕма. Т. Шевченко. “причинна”, “лілея”

Categories: Нові твори

Links