Тема. Т. ШЕВЧЕНКО “ЧИГРИНЕ, ЧИГРИНЕ”, “СТОЇТЬ В СЕЛІ СУБОТОВІ…”

1. Поет сумує через те, що у Чигирина (“Чигрине, Чигрине”) гине його…

А Слава святая.

Б Традиції і віра.

В Квітуча земля.

Г Талановиті сини й дочки.

2. Старцем малосилим Т. Шевченко у творі “Чигрине, Чигрине” називає…

А Дніпро.

Б Чигирин.

В Кобзаря.

Г Холодного вітра.

3. З яким ворогом боролися українці? (“Чигрине, Чигрине”) А Ляхами.

Б Татарами. В Половцями. Г Німцями.

4. Козацтво, виявляючи неабияку мужність (“Чигрине, Чигрине”), “шаблями скородили”…

А Дніпро, що поступово

висихав.

Б Ниви, де відбувалася боротьба з ворогом.

В Землі турецько-татарські.

Г Чорне море.

5. На думку Т. Шевченка (“Чигрине, Чигрине”), “Вкраїна надію в степу оддала”…

А Усім, хто її вартий. Б Славетному козацтву. В Лірникам і кобзарям. Г Майбутньому поколінню.

6. Звертаючись до Чигирина, автор поезії “Чигрине, Чигрине” на­ зиває його…

А Мужнім велетнем.

Б Пам’яткою історії та культури.

В Єдиним другом.

Г Спадщиною гетьмана.

7. Рослина, яка, за словами автора вірша “Чигрине, Чигрине”, уособлювала загрозу волі українського народу.

А М’ята.

Б

Ковил.

В Перекотиполе.

Г Рута.

8. Москалі, розкопуючи льохи Б. Хмельницького (“Стоїть в селі Суботові…”), намагалися віднайти…

А Музичні інструменти бандуристів.

Б Гетьманські клейноди.

В Гроші.

Г Його старовинні сімейні реліквії.

9. Богданова церква (“Стоїть в селі Суботові…”) в селі Суботові зна­ ходилася…

А Неподалік від центральної площі.

Б Біля школи.

В На високій горі.

Г Уздовж шляху на Київ.

10. Україну поет у творі “Стоїть в селі Суботові…” називає… А Богдановою. Б Сиротою.

В Знесиленою від пограбувань. Г Святою.

11. Що чинять сторонні люди з Україною? (“Стоїть в селі Суботові…”) А Сміються над нею.

Б Продовжують грабувати, як це робили турки-татари. В Намагаються захистити її від приниження москалями. Г Оспівують у піснях і описують у літописах.

12. У чому полягає справедливість, на яку сподівався Т. Шевченко? (“Стоїть в селі Суботові…”)

А У тому, що воскресне воля і падуть кайдани. Б Світ правди засвітить.

В Зрадники і грабіжники рідного краю понесуть тяжке по­карання. Г Козацтво прокинеться від глибокого сну.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Тема. Т. ШЕВЧЕНКО “ЧИГРИНЕ, ЧИГРИНЕ”, “СТОЇТЬ В СЕЛІ СУБОТОВІ…”

Categories: Нові твори

Links