“Серце рвалося, сміялось, вилизало мову…” Т. Шевченко

І. Вплив біографії Шевченка на його творчість. (Звісно, біографія будь-якого по­ета відображається у його творчості. Але поезії Шевченка об’єднати в собі й відображення тогочасних політичних, історичних, соціальних подій, і події з життя митця, які багато в чому були зумовлені саме політичною ситуацією.)

ІІ. Поезія, створена митцем далеко від рідної землі. (Окремим етапом у творчості Шевченка вважається поезія часів заслання. Ці твори об’єднують кілька спіль­них мотивів: мотив туги за рідною землею, думки про значення творчості й про

майбутнє України, гострий біль через пануючу навколо несправедливість та інші.)

1. “Думи мої, думи мої…” (Невеселі думки щодо теперішнього та майбут­нього України не залишають ліричного героя, який, проте, не здатен на байдужість. Цей вірш створено у Петербурзі. Ліричний герой дуже гостро відчуває відокремленість від батьківщини: “Серце мліло, не хотіло співать на чужині…” Роздуми поета завдають йому болю, проте він не може й не прагне покинути свої думи, називаючи їх “дітьми” й “квітами”. Усі думки поета звернені до рідної землі.

Привітай же, моя ненько, Моя Україно, Моїх діток

нерозумних, Як свою дитину.

Так говорить поет про свої думи, які надсилає до рідної землі, тоді як сам далеко від неї.)

2. “Мені однаково, чи буду…” (Поезія “Мені однаково, чи буду…” належить до циклу “В казематі”. Головною темою твору є біль за долю України. Лі­ричний герой свідомо підкреслює байдужість до власної особистої долі: “Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні…” Єдине, що насправді хвилює митця, – це майбутнє його країни:

Та не однаково мені, Як Україну злії люди Присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені.

Поет, вбачаючи небезпеку, яка нависла над його народом, над його зем­лею, гостро переживає через це. Абсурдність історичної ситуації підкрес­лює оксюморон: “…на нашій – не своїй землі”. Цей вірш – один з най – відоміших творів Т. Шевченка. У ньому втілились не тільки особисті переживання митця, а й його життєва філософія, ставлення до своєї зем­лі, найбільші цінності й зневага до особистої долі, коли йдеться про долю Батьківщини.)

3. “Ой три шляхи широкії”. (Цей вірш також належить до циклу “В казема­ті”. Поезія “Оіі три шляхи широкії” за композицією, образами й поетикою дуже схожа на народну пісню.)

ІІІ. Любов до рідної неньки України – сенс життя Т. Шевченка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Серце рвалося, сміялось, вилизало мову…” Т. Шевченко