Комічне. Сатира

Ви вже знаєте, що в художніх творах події, персонажі, їх вчинки, взаємини можуть зображуватися в серйозному або комічному плані. Так, повість Я. Качури “Іван Богун” написана в серйозному плані, є навіть трагічні моменти, але чимало місць, зокрема діалоги між шляхтою і козаками, смішать читача.

Комічне (від гр. кошікоз – веселий, смішний) – те, що здається нам не таким, яким, на нашу думку, має бути.

Основні види комічного – гумор, сатира, сарказм.

Гумор (від лат. – волога, смішний до сліз) – співчутливе, доброзичливе висміювання

негативних явищ життя або вад людського характеру. Завдання гумору: висміяти негативні явища, вади людської вдачі з тим, щоб виправити їх.

Сатира.(від лат. в&ішз. – суміш, усяка всячина) – різке, глузливе висміювання негативних явищ суспільного життя або рже людського характеру. В античній Греції сатирою називали пісеньки, діалоги, пантоміми викривального характеру, які виконувалися під час карнавалів. Завдання сатири – висміяти все порочне в суспільстві й людині з тим, щоб викоренити його.

Сарказм (від гр. – роздираю м’ясо) – різка, глумлива, в’їдлива, гнівна насмішка, сповнена

нрезирства й ненависті до об’єкту висміювання. Завдання сарказму – зганьбити глибоко порочні явища, викрити аморальну й антигромадянсь-ку сутність з тим, щоб знищити ці явища, бо виправити їх не можна.

Є жанри, у творах яких всі події, вчинки, поведінка персонажів зображені в комічному плані, 3 цих жанрів вам уже відомі гумореска та байка. В наступних класах ви довідаєтеся про інші жанри комічного – сатира, епіграма, фарс, інтермедія тощо.

У байці “Пан та Собака письменник застосовує всі названі вади комічного.

1. Поясніть, які події, вчинки й поведінку персонажів ми вважаємо комічними. Наведіть приклади.

2. Зіставте гумор, сатиру й сарказм,^ що та як висміюється, з якою метою.

3. Визначте, які події та персонажі в байці “Пан та Собака” зображені

В гумористичному, сатиричному чи саркастичному плані. Чому?

4. Прочитайте в “Коротких відомостях з теорії літератури” про засоби зображення немічного і визначте, які з низе найчастіше використовуються в байці “Пан та Собака”. Свої відповіді підтверджуйте посиланням на текст.

Завдання дод<шу. Підготуйтесь де письмової роботи під назвою “Дв” кріпаки”. Уважне перечитайте байку “Пан та Собака”; уявіть обставини яаспя персонажів; виявіть їх інтереси й прагнення; з’ясуйте моткви вчинків і поведінки; уявіть настрої і переживання. В уривку з “Історії української літератури® виділіть відомості, потрібні для написання твору. Обдумайте дібраний матеріал. На наступному уроці напишіть твір за поданим Нижче планом.

Вступ. Тема кріпацтва в українській літературі XIX ет.

Основна частина. 1. Дворові кріпаки.

2. Рябко – сумлінний трудівник.

8. Явтух між двома таборами.

4. Прозріння знедоленого кріпака.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Комічне. Сатира