Ієрогліфи Єгипту

Ієрогліфи Єгипту, знаки; людей, що зображують, і фантастичні суті, небесні тіла й зброю, будівлі й птахів, музичні інструменти й частини людського тіла, довгий час здавалися таємницею, у яку ніколи не вдасться проникнути. Багато століть билися вчені над рішенням загадки письмен Древнього Єгипту. 27 вересня 1822 року Франсуа Шампольон робить доповідь про дешифрування ієрогліфів на засіданні Паризької академії. Цей день став удень народження нової науки – єгиптології

Пройшло півтора століття із часу її появи. Єгиптологія перетворилася в

одну із самих фундаментальних областей нашого знання про древні цивілізації. І все-таки не можна сказати, що ієрогліфічні тексти країни пірамід прочитані й зрозумілі до кінця!

Значення багатьох єгипетських слів, особливо назв Рослин, тварин, каменів, ліків і т. п., визначені поки лише приблизно. Крім звичайного листа, у Єгипті вживався ще й особливий тайнопис, “щоб непосвячені, будучи цікаві, не могли нічого зрозуміти в цих книгах”.

У звичайному листі було багато різних знаків – близько 700-800 ієрогліфів. А в тайнописі, називаної энигматическим (загадковим) листом, число цих знаків-ієрогліфів перевищує

6000! Энигматические тексти й донині не розшифровані. Серед єгиптологів немає єдності в тім, яким шляхом можна досягти успіху в розгадці тайнопису жерців Єгипту

Але й там, де єгипетські тексти записані знаками, значення яких нам відомо, ми читаємо їх все-таки не так, як читали колись древні єгиптяни. Так, дотепер невідома огласовка цих текстів, невідомо, які голосні вимовлялися в єгипетських словах,- адже голосні в єгипетському листі не передавалися

И хоча ми можемо читати єгипетські тексти, але вимовити вголос їх неможливо – це ж буде суцільний потік приголосних звуків! Ясно, що древнім єгиптянам не представляло великої праці огласовивать ці тексти (тобто вимовляти їх з голосними). Але єгипетського читання ми, на жаль, не знаємо. І тому заради зручності вчені вмовилися вставляти між приголосними звук е – наприклад, знак?, що передавав сполучення “п + невідомий голосний + р”. умовно читається як пер і т. д. А ряд так званих гортанного приголосного й півголосних (типу нашого й) настільки ж умовно читається як а, і, в. Цей умовний метод огласовки, що називають шкільним читанням, не має нічого загального з тим, як у дійсності читали свої тексти єгиптяни

Зі шкільної лави знаємо ми імена царя-реформатора Эхнатона, його дружини Нефертити, богів сонця Атона й Ра, Осириса й Исиду. Але насправді вони звучали зовсім не так. Эхнейотн, Нефрэт, Йотн, Рэ, Усире, Эсе – так відновлюють єгиптологи звуковий вигляд цих імен. Эга реконструкція приблизна, але не умовна, як шкільні читання. А приблизної ми називаємо її тому, що огласовка давньоєгипетських імен дана лише на основі коптского мови

Назва “коптів” походить від арабського слова кубт, що означають “єгиптяни”. Так стали називати жителів долини Нила араби, завоювавши Єгипет в VII столітті. Учені називають коптским мовою останню стадію розвитку єгипетської мови. Почалася вона в перших століттях нової ери, коли вперше за 40 століть існування в писемності Єгипту з’явилися знаки, що передають голосні. Але це була вже не традиційна иероглифика, а грецький алфавіт, доповнений новими знаками

У перші століття нової ери населення Єгипту перемінило не тільки древній лист, але й колишню релігію, прийнявши християнство. Коли країна потрапила під владу арабів, тут став поширюватися іслам і арабська Мова. Тепер у Єгипті живе біля трьох мільйонів коптів-християн. Але рідною мовою для них є арабський. ДО XVI століття він остаточно витиснув коптский розмовну мову. І тільки у віддалених сільцях Верхнього Єгипту подекуди, можливо, говорили по-коптски аж до XIX століття. А не дуже давно етнографи виявили, що в одній із сілець і понині жителі вживають ряд коптских слів і виражень

Але незважаючи на те, що коптский мова вийшла з повсякденного побуту, він залишався, за традицією, мовою богослужіння, подібно тому, як у католиків уживається латинь, а в православних – церковнослов’янська мова. В XIX столітті коптское духівництво зберігало ще знання й розмовна мова, застосовуючи його в переписці. Адже ніхто у світі, крім деяких коптів, цієї мови не знав! Спілкування з коптами й навчання в них дозволили Франсуа Шампольону опанувати їхньою мовою майже як рідним – він, за його словами, навчився навіть “думати по-коптски”. І це чи було не головною причиною його успіху в дешифруванні ієрогліфів Єгипту

На початку XX століття в колах коптской інтелігенції (у наші дні коптами прийнято називати єгиптян-християн, хоча говорять вони, як і інші жителі цієї країни, по-арабски) спробували воскресити зниклу мову, увести викладання коптского мови в школі й т. д. Але спроби ці були безуспішні. Навпаки, більшість коптів вимагало, щоб древня мова й у богослужінні був замінений зрозумілим всім арабським. Воскресити коптский мова не вдалася. Але приживися він знову серед коптів – і тоді єгипетська мова виявилася б самим древнім у світі живою мовою, тому що його Історія нараховувала б більше п’яти тисяч років!

Самі древні єгипетські тексти створені приблизно за три тисячоріччя до нової зри. На думку одних дослідників, вони з’явилися в XXIX в. до н. е., на думку інших – навіть в XXXI в. до н. е. Це напису вельмож Древнього Царства й тексти, написані на пірамідах. Серед останніх найбільшою архаїчністю відрізняються так звані “Тексти пірамід”. Це самі древні з релігійних добутків, що дійшли до нас. У них є формули похоронного ритуалу, що сходять до часів, коли Єгипет ще не був об’єднаний в одна держава, тобто до IV тисячоріччя до н. е. Мову цей іноді називають архаїчним, на відміну від староегипетского – мови інших текстів Древнього Царства

Епоха среднеегипетского мови починається з 2200 року до н. е. Його йменують і класичною мовою. Він уживався в літературних і релігійних текстах аж до падіння єгипетської культури, хоча населення Єгипту говорило вже на іншій мові, спочатку на новоєгипетському, а потім на демотическом.

Демотический – це єгипетська мова документів і добутків, написаних з VIII в. до н. е. і аж до перших століть нової ери. Він є як би проміжною ланкою між новоєгипетським і коптским мовами. Назва дана від демотического листа древніх єгиптян – скорописного варіанта иероглифики.

Коли в розпорядження вчених потрапили тексти, написані по-коптски (листом, що передає й голосні й приголосні), вони встановили, що в коптском мові можна виділити п’ять діалектів. Скоріше всього (хоча точно ми не знаємо цього), різні діалекти існували й у Древньому Єгипті. Адже він ділився на Верхній і Нижній Єгипет, які, у свою чергу, складалися з окремих провінцій – номов. Але встановити ці діалекти ми не можемо. Швидше за все, вони розрізнялися між собою головним чином голосними, а саме голосні в ієрогліфічному листі не позначалися. Деякі вчені думають, що новоєгипетська мова не є продовженням класичного єгипетського. Розходження між ними приблизно такі ж, як французького й латині, а сходить він до одному з діалектів, що стали державною мовою в епоху Середнього Царства. Чи не так це? Ми не знаємося

Не треба, однак, думати, що наші знання про мову єгиптян дуже вбогі. У п’ятитомному словнику єгипетської мови наведене близько 16 000 слів. І навіть ця фундаментальна праця не охоплює всіх слів, відомих сучасній науці. Нам відома граматика єгипетської мови всіх епох, від архаїчної до коптской. На англійський, росіянин і інші мови миру переведені чудові добутки єгиптян: Казки й повчання, математичні трактати й віршовані добутки. І все-таки відсутність голосних у письмовому тексті утрудняє вивчення древньої мови й зіставлення його з іншими галузями семито-хамитской (афразийской) сім’ї мов. Найкраще, глибше всього, обстоятельней усього вивчені мови, що становлять семітську галузь цієї язикової сім’ї


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ієрогліфи Єгипту