Чим цікавий образ Прометея? Твір по твору Есхіла “Прометей закутий”

Чим цікавий образ Прометея? Есхіл і його продовжувачі, Софокл і Еврипід, поклали початок традиції, шо ставить жанр трагедії на чолі всіх літературних жанрів. Чи виправдано це? Мабуть, так, бо сама дійсність трагічна: наше життя є короткою миттю між народженням і смертю. Філософ Н. А. Бердяєв писав: “Буття є трагедією, в якій всі акти не йдуть один за одним у часі, а ідеально перебувають в абсолютній дійсності”. Мабуть, тому в усі віки особливого визнання удостоювалися герої-борці, здатні на подвиг і самопожертву в ім’я людей. Одним із перших

захисників і помічників людства став Прометей. В основі трагедії Есхіла “Прометей прикутий” лежить міф про Титана, бога старшого покоління, який повстав проти Зевса, викрав небесний вогонь і приніс його людям, щоб полегшити їхнє життя і зробити їх сильнішими в боротьбі з богами і стихіями. На основі міфу Есхіл створив своєрідний художній образ – трагічний, поетичний і невичерпний у своїй ідейній насиченості.

Ім’я Прометея буквально означає “той, що думає наперед”, тобто бачить майбутнє. Але герой Есхіла не лише бачить майбутнє, а й творить його. Він – великий творець культури людства.

Про свої діяння він з гордістю віщає:

Ведь я их сделал, мыслить научил.

Він навчив людей ремесел і різних наук, мореплавання і лікування, наділив здібністю до творчості. Будучи провидцем, Прометей знав, які страшні муки чекають на нього за любов до людей, за співчуття до них. Усвідомивши відповідальність за долю людей, Прометей свідомо йде на самопожертву, виявляючи при цьому титанічну стійкість. Прометей не лише людинолюб, він ще й борець проти тиранів. В образі Ти-тана-борця виявилися волелюбні тенденції суспільної свідомості сучасної Есхілу Греції, громадянські позиції самого драматурга. Прометей упевнений, що будь-яка тиранія не вічна, і Зевсу “своєї не уникнути долі”. Герой Есхіла цікавий також і тим, що в ньому поєдналися риси бога і людини. З одного боку, він творець людства, творець нашої духовної і матеріальної культури. 1 разом з тим йому не байдужі людські пристрасті, помилки, слабкості. Як бог, він знає майбутнє, своє і Зевса, але в страшну для себе хвилину розгублюється. Прометей безстрашний, але йому буває страшно. “Страхає мене все, що підходить”, – зізнається він, коли чує далекий шум, що наближається до кручі. Завдяки людським рисам, божественний персонаж стає ближчим до простих смертних.

Образ Прометея вже декілька тисячоліть живе серед людей. Він близький мислителям різних епох і народів. Образ гордого титана, що дав людям вогонь і надію, надихав українських майстрів поетичного слова. Це Тарас Шевченко і Леся Українка, Іван Франко і Максим Рильський, Андрій Малишко та інші. Ми сьогодні не перестаємо дивуватися геніальному Есхілу, який, розкривши трагічні долі народів землі, залишив людству надію і віру в свою гідну долю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Чим цікавий образ Прометея? Твір по твору Есхіла “Прометей закутий”