Відповіді до теми: творчість В. Підмогильного

1. Яким був початок творчості В. Підмогильного?

Валер’ян Підмогильний народився 1901 року у степовому селі Чаплі Новомос ковського повіту під Катеринославом у селянській родині.

Після закінчення початкової сільської школи Валер’яна віддають до Катери нославського реального училища. Уже відтоді він почав писати оповідання.

1918 року закінчивши з відзнакою училище, вступає на математичний факуль тет Катеринославського університету, пізніше навчається на юридичному. Л н 1919 році через скрутне матеріальне становище залишає навчання.

Працює вчи телем, пише низку оповідань. 1920 року вийшли з друку його “Твори. Том І” Письменник переїжджає до Києва, працює бібліографом. Одружується з донькою священика Катериною Червінською, актрисою Театру юного глядача. 1922 року виходить книжка оповідань В. Підмогильного “В епідемічному бараці”. Наступ­ного року в журналі “Нова Україна” (Прага) з’являються новели з циЮіу “По встанці” та оповідання. Саме цей журнал, що його видавав у Празі Володимир Винниченко, пізніше фігурував у справі Підмогильного як речовий доказ йог” контрреволюційної діяльності. В. Підмогильний працює
редактором “Книг” спілки”, зближується з неокласиками. Після розпаду літературного угрупований АСПИС (Асоціація письменників) вступає до “Ланки”. 1924 року виходить його книжка “Військовий літун”.

2. Як В. Підмогильний відреагуеав на ідеологізацію літератури?

1925року письменник виступив із різкою критикою проти ідеологізації літери гури, привселюдно заявив: “У нас всякий твір, коли він абсолютно і категорично не відповідає вимогам офіційної ідеології, засуджують незалежно від того, чи гар ний він, чи дійсний і чи потрібний”.

3. Яки подальша творча доля В. Підмогильного?

1926 року В. Підмогильний бере участь у створенні МАРСу (Майстерні рс волюційного слова). Разом із Є. Плужником підготував два видання словник. і “Фразеологія ділової мови”, працював над кіносценарієм, різними перекладами. 1928 року в Харкові виходить друком роман “Місто”. Письменник їде до Чехосл” ваччини “для налагодження творчих зв’язків”, редагує журнал “Життя і револі” ція”. 1930 року в Москві виходить його роман “Місто” російською мовою.

На початку 30-х років В. Підмогильний стає добре знаним письменником и Україні. Незважаючи на це, його звільняють із редакції журналу “Життя і револі” ція”, не друкують. В одному з його творів звучить трагічне передчуття: “Класовий ворог, це в нас на кожному заводі й у кожній установі ніби штатна посада, яку хтось та повинен займати…” 1934 року письменника було безпідставно заарешт” вано у справі вбивства Кірова, засуджено й потім розстріляно на Соловках. ІІ” смертно реабілітований В. Підмогильний 1956 року.

7. На які зразки світової літератури орієнтувався В. Підмогильний у своїй творчості ” В. Підмогильний орієнтувався на європейський роман XІX – початку XX сі, іасвоївши традицію романтики Оноре де Бальзака, Гі де Мопассана, Анатоли Франса, Джека Лондона, а також вітчизняну – А. Кримського, В. Винниченка У Що відобразив В. Підмогильний у романі “Місто”?

В. Підмогильний описав селянську українську молодь, яка на початку 1920-х років тисячами потягнулась у міста, щоб завоювати і зробити своїм українське місто, влити в нього свіжу селянську кров, зліквідувати антагонізм між україп ським містом і селом. Автор показав бажання молодих селян “вийти в люди”, здо буваючи колись недосяжну науку. (“. Як склалася доля роману В. Підмогильного “Місто”?

Роман “Місто” був завершений 1927 року, опублікований вперше у Харкові 1928 року (росіііською перекладений 1930 р.). Після масових репресій 30-х років, під які потрапив також В. Підмогильний, “Місто”, як і інші твори письменника, був заборонений до 1989 року.

7. Як поставилася критика до роману В. Підмогильного?

Критики багато говорили, по-різному оцінювали твір В. Підмогильного. Хто іахоплювався, а хто називав книжку “антирадянською”, бо в ній не показано “змички робітників і селян”. Дехто вважав роман “Місто” автобіографічним, про ги цього автор у пресі застерігав читачів.

.V. Яке значення роману В. Підмогильного “Місто” для української літератури?

В. Підмогильний створив модерний роман, у якому на відміну від традицій мої селянської і соціальної тематики акцент переноситься на урбаністичну про­блематику, порушуються філософські питання буття, аналізується психіка героїв, іі конфлікт розгортається між людьми з різними світоглядами. “Місто” – перший урбаністичний роман в українській літературі, з новими героями, проблематикою га манерою оповіді.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: творчість В. Підмогильного