Відповіді до теми: “Китайська лірика”, “Персько-таджицька лірика”

1. Які мотиви спільні для авторів персько-таджицької лірики?

Спільними можна назвати роздуми над сутністю людського буття: проблему життя та смерті, мотив незбагненності світу, плинності земного життя людини, оспівування життєвих насолод як способу приборкати гіркоту та тугу, яку відчуває людина. Перські лірики часто звертаються до теми втраченої молодості, заклика­ючи жити теперішнім, цінуючи кожну мить життя. У східній поезії складається особлива традиція любовної лірики, де образ жінки поетизується, а почуття ко­хання звеличується.

Це відбивається і на рівні вишуканих метафор та порівнянь, за допомогою яких поети створюють образи своїх обраниць.

2. Назвіть основні жанри персько-таджицької лірики.

Основними жанрами псрсько-таджицької лірики є рубаї, бейти, газелі, каси – ди, “вірші з нагоди”.

3. Схарактеризуйте основні мотиви творчості Гафіза.

У своїх поезіях Гафіз традиційно для східної лірики звертається до мотивів швидкоплинності життя, незбагненності навколишнього світу. У його доробку є й твори, які вихваляють велич правителів. У всіх творах простежується містичне сприйняття життя. Мотиви земної насолоди

переплітаються з мотивами прихо­ваного відчаю через непевність людського бултя. Звернення до життєвих насолод видається авторові способом позбутись гіркоти, відволіктись від тяжких роздумів.

4. До яких тем звертається Рудакі у своїх творах?

Свої вірші Рудакі присвячує традиційним для східної поезії темам. Окрім них, у ііого віршах часто простежується мотив туги за тим. що ніколи не вернеться: автор створює образ втраченої молодості, звертається до друзів, яких назавжди втрачено. 5. Процитуйте поезії Омара Хайяма, які вам найбільше сподоба/іись. Поясніть свій вибір.

5. У чому особливості зображення природи в китайській ліриці?

Для китайської лірики характерне оригінальне зображення природи. Природа постає ніби живою істотою, крім того, навіть сприйняття природи, “спілкування” і нею, на думку ліричного героя, очищує та сприяє вдосконаленню людського духу. Для опису природи китайські поети часто використовують несподівані асо­ціації. Тобто зображення природи у творах китайських поетів є оригінальним як а формою, так і за змістом.

6. Назвіть провідні теми поезій Ду Фу.

Твори Ду Фу різноманітні за тематикою, але можна виділити провідні теми, серед яких засудження війни та звеличення мирної повсякденної праці, мотив гуги за батьківщиною, тема природи, яка відповідає внутрішній сутності людини і перебуває у беззаперечному духовному зв’язку з людиною.

7. Із якою біблійною сьіюзією пов “язаний вірш Ду Фу “Пісня про хліб і шовк”?

У цій поезії поет звертається до теми мирної праці, яку він протиставляє війні. Цей твір можна співвіднести із біблійною метафорою “перекувати мечі на рала”, тобто від військових дій та здобуття бажаного силою перейти до мирного життя і праці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Відповіді до теми: “Китайська лірика”, “Персько-таджицька лірика”