Томас Манн “Маріо і чарівник&amp

1.Як прийнято називати літературу XX ст., де йдеться про втрату ілюзій щодо суспільних ідеалів, втрату віри у цивілізацію, що призвела до війни, втрату особистості у повоєнному світі? Відповідь: Література “втраченого покоління”.

2.Ким був батько Томаса Манна? Від кого майбутній письменник успадкував мистецькі риси? Відповідь: Сенатором. Від матері.

3.Якими епітетами можна загалом схарактеризувати дитинство Томаса Манна? Відповідь: Безтурботне, веселе, щасливе.

4.Назвіть улюблених письменників Томаса Манна.

Відповідь: Й. В.

Гете, Ф. Достоєвський, Л. Толстой.

5.Який Твір приніс Томасу Манну неабияку популярність, а майже через 30 років за нього письменникові була присуджена Нобелівська премія? Відповідь: Роман “Будденброки”.

6.Які чудеса, “вправи”, що входять у виступ штукаря Чі-полли викликають у читачів новели негативне ставлення до гіпнотизера? Відповідь: “Вправи” з людською свідомістю, “чорна магія”.

7.Чому Маріо вбиває гастролера Чіполло? Відповідь: Маріо зрозумів, що Чіполло жорстоко його принизив.

8.Які складові фашистської ідеології втілено в образі гіпнотизера Чіполло? Відповідь: Культ “сильної

особистості”, “ідею нації”.

9.Яку мету переслідує штукар Чіполла, спрямовуючи

Свій виступ у глядацький зал? Відповідь: Підкорити, здолати, пану

Вати над усіма.

10.Хто в новелі Томаса Манна протиставлений “сильній особистості”, втіленій в образі гіпнотизера Чіполли? Відповідь: Кельнер Маріо.

11.Як в теорії літератури називаються твори-попереджен-ня, народжені дійсністю XX ст., у яких Майбутнє Відповідь: з ознаками сучасності зображується як небажане, як те, чого треба уникнути? Відповідь: Антиутопії.

12.Яке почуття, настрій лейтмотивом пронизує весь текст новели Томаса Манна “Маріо і чарівник”? Відповідь: Гнітюче почуття, напруження, роздратування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Томас Манн “Маріо і чарівник&amp

Categories: Нові твори

Links