ТЕма. Біблія. Легенди “про створення світу”, “ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ”, “ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ Адама і Єву”

Варіант 1

1. Місце зібрання води (“Про створення світу”) Бог назвав… А Морем.

Б Озером.

В Річкою.

Г Ставком.

2. День, на який було створено (“Про створення світу”) “земну звірину за родом її, і худобу за родом її”.

А Третій. Б П’ятий. В Шостий. Г Четвертий.

3. Поруч із світилами (“Про створення світу”) Господь “вчи­ нив”…

А Тварин.

Б Морську рибу.

В Людину.

Г Зорі.

4. У давнину казали (“Про перших людей Адама і Єву”), начебто всю нашу землю створив великий, всемогущий Бог…

А

Перун.

Б Зевс.

В Ягве.

Г Посейдон.

5. Бог створив Адама (“Про перших людей Адама і Єву”)… А 3 піску.

Б Глини. В Каменя. Г Вапняка.

6. Письменник, який використав у своїх творах мотив повернення білого голуба, що сповіщав про кінець Всесвітнього потопу…

А Т. Шевченко. Б І. Франко.

В Г. Сковорода.

Г С. Васильченко.

7. За словами Змія (“Про перших людей Адама і Єву”), той, хто з’їсть яблуко із забороненого дерева…

А Помре.

Б Стане мудрим і всемогутнім.

В Потрапить в інший світ.

Г Буде сильним і мужнім.

8. Де Бог створив чудесний райський сад? (“Про

перших людей Адама і Єву”)

А На заході.

Б Горі Арарат.

В Узбережжі самої великої річки.

Г Сході.

9. З’явившись на землі (“Про потоп на землі”), люди спочатку на­ вчилися…

А Шити одяг.

Б Ловити рибу.

В Сіяти хліб.

Г Вирощувати виноград.

10. Ім’я Ной (“Про потоп на землі”) буквально означає… А Веселий.

Б Сумний.

В Той, хто заспокоює.

Г Справедливий.

11. Жінку для Адама Бог створив (” Про перших людей Адама і Єву “)… А 3 гілки дерева.

Б Слонової кістки.

В Гірського каміння.

Г Ребра першого чоловіка.

12. Скільки днів і ночей ішов дощ, затоплюючи землю? (“Про потоп на землі”)

А Сорок.

Б Сім.

В Сто.

Г П’ятдесят.

Варіант 2

1. На третій день (“Про створення світу”) Господь вчинив… А Небо.

Б Птахів і риб.

В Два великих світла,

Г Дерева і траву.

2. Добром (“Про створення світу”) Бог назвав… А Воду на землі.

Б Перших людей.

В Світло,

Г Сонце і луну.

3. Бог відділив світило від темряви (“Про створення світу”), бо воно, на його погляд…

А Чарівне. Б Добре. В Яскраве. Г Сяюче.

4. Едем у легенді “Про перших людей Адама і Єву” – це… А Чудесний, райський сад.

Б Місце, де лікувалися люди. В Річка зі свяченою водою. Г Земля, де нічого не росло.

5. Після Адама (“Про перших людей Адама і Єву”) на землі було створено…

А Дерева.

Б Гори.

В Звірів і птахів.

Г Моря і ріки.

6. Побачивши вперше жінку (“Про перших людей Адама і Єву”), Адам проголосив…

А “Яка ти прекрасна!” Б “Я захоплююсь тобою!” В “Ти мені так потрібна!” Г “Як це чудово!”

7. Раніше (“Про перших людей Адама і Єву”) забороненим плодом вважали…

А Гранат.

Б Банан.

В Грушу. Г Яблуко.

8. Єва (” Про перших людей Адама і Єву “) у буквальному перекладі означає…

А Прекрасна. Б Мудра. В Жива. Г Працьовита.

9. Через що люди ставали нерозумними і лихими? (“Про потоп на землі”)

А Коли мали багато грошей.

Б Пили вино.

В Отримували владу над іншими.

Г Не виявляли бажання навчатися.

10. Гора Арарат, що згадується в легенді “Про потоп на землі”, зна­ ходиться на сучасній території…

А Німеччини. Б Франції. В Польщі. Г Туреччини.

11. На думку Господа (“Про потоп на землі”), Ной був… А Розумним і винахідливим.

Б Праведним.

В Хитрим і підступним.

Г Ледачим.

12. Перед потопом (“Про потоп на землі”) Бог звелів Ноєві збудува­ ти…

А Літак.

Б Корабель.

В Багатоповерховий дім.

Г Вежу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ТЕма. Біблія. Легенди “про створення світу”, “ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ”, “ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ Адама і Єву”