Сатиричне змалювання панів і чиновників у поемі “Енеїда” І. Котляревського

Поему І. Котляревського “Енеїда” називають енциклопедією української дійсності кінця XVIII століття, і справді, чого тут лише нема! Змалювання національного побуту – страв, напоїв, одягу; ви­користання багатств фольклору – казок, прислів’їв, пісень; показ українських традицій – вечорниць, поминок… Але, крім зовнішніх прикмет українського життя, у творі ще є спроби показати стосунки між представниками різних верств тоді­шнього суспільства. Саме тут автор вдається до Сатиричного зма­лювання панів і чиновників, яких втілено

в образах богів – меш­канців Олімпу. У кожного з них можна побачити типові риси укра­їнського панства, передусім – нехтування долями простих людей. В “Енеїді” про це сказано ніби жартома, адже жанр поеми – Бурлеск­на пародія. Дії богів подано у непривабливому, навіть грубому ви­гляді. Що ж це за дії? Здебільшого – зведення рахунків між собою, постійні сварки, помста, підступність. А наслідки цього трагічні: війни, катастрофи, стихії. Земні персонажі “Енеїди” весь час зму­шені відчувати на собі витівки Юнони, Еола, Нептуна, Ірисі та ін­ших, кому й діла нема до людей. І. Котляревський Показує
богів аморальними, здатними до підлих вчинків – хабарництва, накле­пів. Якщо Зевс, найголовніший з усіх богів, “кружляв сивуху і осе­ледцем заїдав”, то що ж дивуватися з Нептуна-дряпічки або з Еола-розпусника? Не кращі від богів жінки-богині – сварливі і мстиві любительки інтриг і пліток. Навіть Зевс не витримав, назвавши їхні “поступки” негожими. Панів і чиновників Котляревський відтворив ще й іншим спо­собом. Багатьох із них автор Помістив у пекло, куди потрапив Еней по дорозі до батька. Тут, можна сказати, поет своєрідно покарав усіх, хто знущався з простих людей. Дісталося від чортів і цехміс­трам, і ратманам, і бургомістрам, і писарям, і суддям, які “по правді не судили, та тільки грошики лупили і одбирали хабарі”. Отже, поема ” Енеїда ” не просто бурлескний, Веселий твір. У ньому є справжня сатира на тодішнє панство й чиновництво, що свідчить не лише про талант І. Котляревського, але й про його громадянську мужність, любов до простого народу і неприйняття соціальної несправедливості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сатиричне змалювання панів і чиновників у поемі “Енеїда” І. Котляревського