Класичні традиції у творчості Ганни Ахматової

Початок XX століття у Росії було часом небувалого розквіту поезії, по праву названим “срібним століттям” – слідом за “золотим”, пушкінським. Це – період виникнення у російському мистецтві безлічі нових напрямків: символізму, футуризму, акмеїзму та інших. Як правило, кожне з них прагнуло бути новим мистецтвом. Більша їхня частина належала до модернізму. Одна з характерніших рис останнього – прагнення до розриву з мистецтвом попередньої епохи, відмова від традиції, від класики, постановка і рішення нових художніх завдань, при.

цьому новими художніми засобами. І щодо цього акмеїзм, у руслі якого складалася рання творчість Ахматової, не був виключенням. Однак багато чого у творчій долі автора визначило тяжіння до класично-строгій і гармонійної традиції російської поезії XX століття. І насамперед, величезне значення у формуванні Ахматової як поета мала її класична освіта, дитинство, проведене у Царському Селі, виховання, щзо було у кращих традиціях російської дворянської культури. Царське Село – маленьке місто, де виросло так багато великих поетів. Його повітря пронизане поезією Пушкіна, Державіна, Тютчева:

Тут стільки лір

повішено на гілки,
Але і моєї начебто місце є…

Цим двовіршем Ахматова зближає себе і тих, чиїм генієм діялася російська класична поетична традиція. У своїй ліриці Ахматова розвиває традиційні теми: любов, творчість, природа, життя, історія. Кохання, безсумнівно, саме піднесене, саме поетичне із всіх почуттів, адже поетові завжди “диктує почуття” – а яке з почуттів зрівняється з любов’ю по силі впливу? Любовні мотиви у ліриці Ахматової представлені у всім їхньому різноманітті: зустрічі і розлуки, зради і ревнощі, самопожертва і егоїзм коханих, безмовна пристрасть і болісне щастя взаємності. Для Ахматової, як ніколи для Тютчева, любов – це сполучник двох душ, що буяє внутрішніми трагедіями:

Їх з’єднання, сполучення,
І фатальне їх зливання, І… двобій фатальний.

А як епіграф до самого “любовного” свого збірника автор бере уривок з вірша ще одного свого попередника в області любовних колізій, Баратинського:

Прости ж навік! але знай,
що двох винних,
Не одного, найдуться імена
У віршах моїх, у переказах любовних.

Любов стає у Ахматової невід’ємною частиною людського буття, основою гуманістичних цінностей; тільки з нею можливі “і божество, і натхнення, і життя, і сльози”, як писав Пушкін. Тобто, говорячи словами іншого поета, що став класиком ще при житті, – Блока: “Тільки закоханий має право на звання людини”. Поет і поезія – тема, над якою любили міркувати російські лірики, адже “поет у Росії, більше, ніж поет”. Героїня Ахматової піднімається над владою життєвих обставин, усвідомивши свою долю як особливу:

Ні, царевич, я не та,
Ким мене ти бачити хочеш,
І давно мої вуста
Не цілують, а пророкують.

Шестикрилий серафим, що був Пушкіну, приходить і до героїні. Лєрмонтовський пророк, переслідуваний своїми співгромадянами, знову приречений на людську невдячність у її віршах. Цивільна лірика – невід’ємна частина творчості Ахматової. Протиставлення “поет” і “громадянин” для неї просто не існувало: поет споконвічно не може не бути зі своєю країною, зі своїм народом. Поет “завжди з людьми, коли шумить гроза”, і цю тезу свого попередника Ахматова підтверджує всією творчістю. Слова, що призивають героїню кинути свій край, “глухий і грішний”, оцінюються нею як неварті високого духу поезії. Для Ахматової, що успадкувала велику традицію російської класики, веління боргу вище всього: “Одні дивляться в ласкаві погляди, Інші п’ють до сонячних променів, А я всю ніч веду переговори З неприборканою совістю своєю”. Образ Петербурга знаком нам по творах Пушкіна, Некрасова, Гоголя. Для них він – місто контрастів, “пишний” і “бідний” одночасно. Місто, де може відбутися все; місто що відкидає і що викриває, але при цьому улюблене. Це свого роду символічне втілення всього світу, всесвітній град. Він із самого початку виникає у творчості Ахматової. Прибравши в себе повітря невських набережних, запам’ятавши у своїй душі світлу і гармонічну правильність його архітектури, вона, слідом за іншими, перетворює подробиці петербурзького пейзажу в непорушну поетичну даність. Петербург Ахматової – суперечливе, але незвичайно притягальне місто: “Але ні на що не проміняємо пишне Гранітне місто слави і лиха, Широких рік сяючі льоди, Безсонячні, похмурі сади…”. Почуття міри, стриманість, строга закінченість думки, що характеризує кращі зразки російської класичної поезії, властиві і ліриці Ахматової. Вона не вихлюпує на читача свої емоції, не оголює душу у пориві почуттів, а “просто, мудро” оповідає про пережите. От як пише автор про любовне сум’яття своєї героїні:

“Десять років завмирань і лементів,
Всі свої безсонні ночі
Я вклала в тихе слово.
І сказала його – дарма.
Відійшов ти, і стало знову
На душі і порожньо і ясно”.

Очевидний біль і розпач героїні – але як стримано, без надриву це показано, і в той же час як психологічно точно і вичерпно дана розв’язка. У віршах Ахматової не так багато пейзажних описів. Пейзаж для неї звичайно лише тло, лише привід для міркування, для опису щиросердечного стану. Паралелізм того, що трапляється в душі, і природі – улюблений мотив класичної поезії. Для нас звичні уподібнення явищ природи людським діям – бура “плаче, як дитя”, грім “грається і грає”. У вірші Ахматової “Три осені” героїня, звертаючись до улюбленої пори російської поезії, розрізняє в ній три стадії, що відповідають трьом стадіям людської зрілості: “Усім стало ясно: кінчається драма, І це не третя осінь, а смерть”.

Поезія Г. Ахматової доросла, наповнена великою традицією російської літератури XІX століття – традицією гуманістичною, піднесеною, світлою. “Душі висока воля”, вірність ідеалам, гуманістичний пафос, мужня правдивість зображення, напруженість духовного життя, тяжіння до класичного, ясного, строгого і розмірного стилю – все те, що характерно для російської поезії минулого століття, знову з’являється саме у ахматівських рядках, владно і ніжно одночасно.

Коли шарудять у яру лопухи
І никне гроно горобини жовто-червоної,
Складаю я веселі вірші
Про життя тлінне і прекрасне.
Г. Ахматова


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Класичні традиції у творчості Ганни Ахматової