І. БАГРЯНИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ТИГРОЛОВИ”

Варіант 1

1. Справжнє прізвище І. Багряного…

А П. Очерет.

Б І. Лозов’яга.

В А. Тимченко.

Г П. Губенко.

2. Письменник – син…

А Дрібного поміщика.

Б Коваля.

В Лікаря.

Г Сільського муляра.

3. Хоча навчання провадилося російською мовою, але І. Багряний виховувався національно свідомим…

А Удома.

Б У колі своїх друзів.

В У майстерні батька.

Г У місцевій школі.

4. У дитинстві письменник захоплювався творами…

А Лесі Українки й І. Франка.

Б Л. Глібова і Т. Шевченка.

В Усної народної

творчості.

Г Французьких письменників.

5. І. Багряний здійснював редагування місцевої газети…

А На Кавказі, у Києві, Одесі.

Б На Львівщині, Тернопільщині.

В У Криму, Кам’янці-Подільському.

Г За кордоном.

6. Вищий заклад освіти І. Багряний не закінчив через…

А Тривалу хворобу.

Б Небажання навчатися та неуспішність.

В Політичні погляди.

Г Відсутність грошей для сплати за освіту.

7. І. Багряний стає лідером…

А Української повстанської армії.

Б Комуністичної партії.

В Літературного угрупування ВАПЛІТЕ.

Г Української революційно-демократичної

партії.

8. Роман І. Багряного “Тигролови” побачив світ…

А У 1957р.

Б 1944 р.

В 1965р.

Г 1954р.

9. І. Багряний ніколи не втрачав віри в себе, у свій народ і людину взагалі, в добро її душі, і цим він був схожий…

А На О. Олеся.

Б О. Ольжича.

В О. Те лігу.

Г М. Хвильового.

10. Прорікаючи велике творче майбутнє І. Багряному, авторові роману “Тигролови”, його високо оцінив…

А В. Винниченко…

Б Остап Вишня.

В П. Тичина.

Г В. Сосюра.

11. В основу “Тигроловів” І. Багряного покладені події, що ста­лися під час:

А перебування автора на лікуванні.

Б Еміграції письменника.

В Його заслання.

Г Відбудови країни після Другої світової війни.

12. Медвин женеться за Григорієм (І. Багряний “Тигролови”), підступно вистежуючи його в тайзі, готовий у слушний момент…

А Убити.

Б Замучити катуванням.

В Довічно ув’язнити.

Г Звинуватити у не скоєних злочинах.

Варіант 2

1. І. Багряний народився…

А На Харківщині.

Б Херсонщині.

В Тернопільщині.

Г Полтавщині.

2. З шести років І. Багряний навчався…

А Удома.

Б У гімназії.

В У церковнопарафіяльній школі.

Г У приватного вчителя.

3. За те, що І. Багряний сам писав поезії, його назвали…

А “Націоналістом “.

Б “Петлюрівцем”.

В “Мазепинцем”.

Г “Іномовцем”.

4. У 1924 році І. Багряний вступив до організації письменників… А ВАПЛІТЕ.

Б “Плуг”.

В “Марс”.

Г “Аспанфут”.

5. У 1926 році письменник вступив…

А До Московського університету.

Б Київського художнього інституту.

В Полтавського педагогічного інституту.

Г Єлисаветградського реального училища.

6. У 1929 році з’явилася друком збірка поезій І. Багряного…

А “В поті чола”.

Б “Буйний вітер”.

В “Комета”.

Г “До меж заказаних”.

7. Г. Многогрішний, герой твору І. Багряного “Тигролови”, засуджений на ув’язнення впродовж…

А 25 р.

Б 15р.

В 10р.

Г 5р.

8. За своїм світобаченням І. Багряний був…

А Сентименталістом.

Б Романтиком.

В Фантастом.

Г Реалістом.

9. Роман І. Багряного “Тигролови” був перекладений на мову…

А Англійську.

Б Російську.

В Німецьку.

Г Французьку.

10. Центром українського культурного відродження, демократич­но-визвольного руху завдяки І. Багряному стало місто…

А Полтава.

Б Новий Ульм.

В Берлін.

Г Нью-Йорк.

11. Г. Многогрішний (“Тигролови” І. Багряного) тікає з потягу і потрапляє…

А Знову до рук НКВС.

Б До міста, де він жебракує.

В У болото тайги, де і гине.

Г До родини Сірків.

12. Сірки (І. Багряний “Тигролови”) у минулому були…

А В’язнями Далекого Сходу.

Б Розкуркуленими радянською владою українцями-вигнанцями.

В Мешканцями місць голодомору.

Г Емігрантами з Америки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

І. БАГРЯНИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ТИГРОЛОВИ”