Category: Без рубрики

Проблема iсторичної пам’ятi в повiстi Бикова “Знак бiди”

Майже вся лiтературна дiяльнiсть Василя Бикова присвячена Великiй Вiтчизнянiй вiйнi. Вiн сам пройшов вiйну вiд початку до кiнця. Власний досвiд письменника перетворюється в нещадну правду життя. Повiсть В. Бикова “Знак бiди” вийшла друком 1983 року. Одразу ж вона була вiдзначена найдорожчою винагородою – визнанням читачiв. Автор з такою певнiстю змалював простих людей – бiлоруських селян, на долю яких випали найтяжчi випробування. Наче чарiвник, В. Биков переносить нас в тi днi, […]

Links