Значення підрядних сполучників і вживання їх у мовленні

УРОК В VII КЛАСІ

Мети: 1) закріпити знання учнів про групи підрядних сполучників; 2) формувати вміння аналізувати сполучник як частина мови; 3) розвивати вміння доцільно використовувати виразну функцію сполучника в текстах різного стилю

I. Епіграф уроку

Один учень на дошці, інші в зошитах під диктування записують епіграф:

Сполучники підрядні

Звикли підкоряти,

И, будуючи речення,

Об цьому потрібно знать!

Пояснюємо пунктуацію

II. Закріплення вивченого матеріалу

1. Учень розповідає про значення підрядних сполучників.

Інші готовлять рецензію на нього відповідь

2. У цей же час два учні виконують індивідуальне завдання

Картка N 1. Визначите значення виділених сполучників. У якому стилі вони найчастіше вживаються? Дайте повну характеристику одному сполучнику

1. Жили так минулого два генерали, і тому що обоє минулого легковажні, то незабаром, по щучому веленью, по моєму хотінню, опинилися на незаселеному острові. 2. Зрозуміло, спочатку нічого не зрозуміли, і стали розмовляти, начебто нічого з ними не трапилося. 3. Стали вони один одного розглядати й побачили, що вони в нічних сорочках, а на шиях у них висить по ордені. 4. “Що

ж ми будемо, однак, робити? – продовжував він крізь сльози, – коли теперича доповідь написати – яка користь із цього вийде?”

Картка N 2. (Завдання те ж саме.)

1. Прийшов генерал до струмка, бачить: риба там, немов у коші на Фонтанке, так і кишить. 2. Хто б міг думати, ваше превосходительство, що людська їжа, у первісному виді, літає, плаває й на деревах росте? 3. Доктор П., що був у той же день черговим старшиною, дбайливо спостерігав, щоб всі гості одержали по шматку. 4. Власної їхньої думки злоумишляли проти них, тому що як вони не намагалися відганяти подання про біфштекси, але подання ці пробивали собі шлях насильницьким образом

Додаткове питання; як ви думаєте, чи грають ці сполучники свою роль у створенні комічної ситуації? До стилістичної роботи залучається весь клас

3. Завдання по варіантах всьому класу

1-й варіант

Які значення в підрядних сполучників у даних реченнях? (1 – тимчасове; 2 – цільове; 3 – умовне; 4 – допустове.)

1. Коли батьківщину охороняєш – сам мужнієш. 2. Якщо прикласти руки до землі – вона стане золотий. 3. Хоч двері й відкриті – не входь без попиту. 4. Якщо є початок – буде й кінець. 5. Щоб сховати одну неправду, треба збрехати тисячу разів. 6. Коли спалахнула пожежа, пізно копати колодязь. 7. Якщо хочеш довідатися людини, подивися на його друга. 8. Нехай хлопець бідний – зате честю багатий. 9. Хоч сіра ворона й хижий птах, так яструба не замінить. 10. Коли ворог біжить, хоробрі відшукаються

(Відповідь: 1 – 1, 2 – 3, 3 – 4, 4 – 3, 5 – 2, 6 – 1,7 – 3,8 – 4,9 – 4, 10 – 1.)

2-й варіант

Визначите значення підкреслених сполучників. (1 – тимчасове; 2 – причинне; 3 – порівняльне; 4 – слідче; 5 – з’ясувальне.)

Турботлива квітка

Є така рослина – високе із червоними квітами. Називається воно кипрей. В

Народі його кличуть іван-чаєм. Недавно кипрей уважався бур’янистою травою. Він тільки й годився, що на дешевий чай. Лісники виривали його тому, що вважали, начебто кипрей заглушає втечі сосни. Але незабаром помітили, що сосни в тих місцях, де знищений кипрей, начисто гинуть. Виявилося, що кипрей – дуже тепла квітка. Коли вдарить осінній мороз і іній посріблить траву, то біля кипрея інею немає. Тому що навколо кипрея коштує тепле повітря. І в цій теплоті ростуть собі без страху всі слабенькі втечі, поки зима не прикриє їх, як ватяною ковдрою, глибоким сніжком. Кипрей не тільки повітря обігріває, але й грунт, так що й корінці цих втеч не змерзнуть

(К. Паустовский)

(Відповідь: 1 – 5, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 5, 5 – 5, 6 – 1,7 – 2, 8 – 1,9 – 4.)

Поки хлопці виконують завдання по варіантах, у дошки відповідають два учні, що працювали з картками N 1 і N2.

4. Аналіз тексту з підручника фізики з метою з’ясування ролі сполучників у ньому

Сила тертя

Силу тертя можна виміряти

Щоб виміряти, наприклад, силу тертя ковзання дерев’яного бруска по дошці або по столі, треба прикріпити до бруска динамометр і рівномірно рухати брусок по дошці. Що при цьому покаже динамометр? На брусок діють дві сили – сила пружності динамометра, спрямована убік руху, і сила тертя, спрямована проти руху

Тому що брусок рухається рівномірно, те це значить, що рівнодіюча цих двох сил дорівнює нулю, тобто ці сили рівні по модулі, але протилежні по напрямку. Динамометр показує силу пружності, рівну по модулі силі тертя

Таким чином, вимірюючи силу, з якої динамометр діє на тіло при його рівномірному русі, ми знаходимо силу тертя. (Перишкин А. В., Батьківщина Н. А. фізика. Підручник для 6-7 кл. М., 1982. С. 57.)

Питання й завдання:

1. До якого стилю й типу міркування ставиться текст? Назвіть його основної стильової прикмети

2. Як виражаються логічність, аргументированность викладу в науковому стилі?

3. Беруть участь чи сполучники в створенні стилю?

Висновок. Сполучники беруть участь у створенні певного стилю мовлення й несуть емоційно-значеннєве навантаження

5. Письмова робота з варіантів

1-й варіант

Завдання

1. Прочитайте речення й укажіть, які вони по будові

2. Випишіть речення з підрядними сполучниками в такому порядку:

А) з’ясувальні, б) цільові, в) тимчасові, г) порівняльні. Сполучники укладете в овал і розставте відсутні коми. Письмово поясните підкреслені орфограмми.

1. Оглянувши чудесну річ, Митраша замкнув компас, щоб стрілка в шляху зрячи не тремтіла (М. Пришвін ). 2. Як тільки тюленята починають самостійно плавати, турботливі мамаши втрачають інтерес до них, і діти ростуть самостійно (Ю. Егоров). 3. І кожний знав, що є добро й зло, і що живеться бедним важко, і що для бедних правда є одна але в царів не в милості вона (С. Михалков). 4. Коли карбований крок рівняючи, ідуть солдати на парад, я завмираю (М. Агашина). 5. І він по площі порожній біжить і чує за собою як грому грохотанье (А. Пушкін ).

Скласти зв’язний текст по опорних словах (слова записані на дошці до уроку): Як тільки (як тільки), спочатку, щоб, по-перше, по-друге, протягом деякого часу, начебто, тому що, якби, нарешті, однак же, тому що. Теми: “Контрольна робота з алгебри”, “На стадіоні”.

Через 5 – 6 мінут учні читають свої тексти

III. Підсумки уроку

1. Назвіть групи підрядних сполучників по значенню

2. Яку роль грають підрядні сполучники в текстах художніх, наукового стилів?

3. Які орфограмми й пунктограмми повторили?

IV. Домашнє завдання

§ 59, упр. 340, записати 5 речень із текстів різного стилю з підрядними сполучниками

Індивідуальне завдання. Підготувати переказ будь-якого параграфа або частини його по підручниках алгебри, геометрії, фізики. Проаналізувати роль сполучника в ньому за планом: 1) назвіть сполучники; 2) охарактеризуйте їх; 3) яка їхня роль у тексті?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Значення підрядних сполучників і вживання їх у мовленні

Categories: Нові твори

Links