Зміст заголовка роману “Батьки й діти”

Роман “Батьки й діти” – один із кращих добутків прекрасного російського письменника И. О. Тургенєва. Написане в другій половині дев’ятнадцятого століття, цей добуток залишається популярним і що читається й у наш час. Причин цьому безліч: і вічні Теми природи, дружби, любові, і актуальність конфлікту роману навіть зараз, і сучасність помислів і переконань головного героя. І, на мій погляд, головна заслуга И. О. Тургенєва в тім, що він не просто описав події, не просто розповів про розвиток конфлікту, але й зумів проаналізувати психологію

героїв, дійсно майстерно розкрити прагнення їхньої душі, внутрішню боротьбу й пориви. Найбільше глибоко й повно нам показує це Тургенєв у взаєминах старшого покоління й молодого, інакше – поколінь “батьків” і “дітей”. Через весь добуток проходить думка автора про прірву, що їх розділяє

Тут різниця в поглядах на поняття, на ідеали, на вихідні загальнолюдські цінності. Тут і розходження сприйняття різними поколіннями тих самих явищ, почуттів, переконань, традицій і авторитетів, і різне відношення до певних правил і норм. Але автор одночасно показує, що незважаючи на все це, незважаючи на протиріччя

між поколіннями, а часто й на їх Алл С о ч. Р У протистояння, їх зв’язує сила любові батьків до дітей, а дітей до батьків, як би ні різання були грані між переконаннями й принципами, як би ні протилежні були судження, як би не протистояла самовпевненість і різкість молодості Базарова мудрості й терпимості, розуму й поблажливості старшого покоління. Молодість не має життєвого досвіду, вона життєрадісна, постійно прагне вперед, намагаючись пізнати все нове, незвідане; кваплячись, щоб нічого не пропустити, усе зазнати, усе виправити

Вона, як на крилах, мчиться вперед, щоб не упустити свій шанс, не пропустити нагоду, що, здається, може перевернути все життя. Старше ж покоління не поспішає; воно живе спогадами й, спостерігаючи за поспіхом молодості, міркує про швидкоплинність усього земного, про недовговічність щастя з висоти свого багатого життєвого досвіду. Я думаю, що И. С. Тургенєв саме так назвав свій роман, тому що хотів показати всі ті розходження, які існують між поколіннями “батьків” і “дітей”. Письменник зміг показати представника кожного із цих двох поколінь, з різних сторін розкрити глибину його думок, показати прагнення його душі, зрозуміти всі його протиріччя, побачити прекрасне в кожному людині


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Зміст заголовка роману “Батьки й діти”