Жан-Батіст Мольєр “Міщанин у дворянстві” (стисло)

“Сміх часто буває посередником у справі відмінності істини від обману”. В. Г. Бєлінський. Нове художній напрям у літературі XVII ст. – Класицизм – знову, як і попередники, часів бароко і Відродження, звертається до античності як до естетичного еталону. П’єса відомого комедіографа Мольєра “Міщанин у дворянстві” стала втіленням рис класицизму (лат. – зразковий), якому притаманні нормативність правил, ієрархія жанрів (низовину на високі, середні, низькі), культ розуму, гармонійність форм. Основою класицизму є раціоналізм, представники

якого вважали, що краса і істина досягаються через розум. У класицизмі, як літературному напрямі, в драматургії існувало правило трьох єдностей: дії (головна дія не повинно перериватися не пов’язаними з ним прямо подіями і епізодами), часу (події повинні завершуватися протягом однієї доби), місця (місце дії залишається незмінним).

На противагу бароко, якому характерні пишність і піднесеність стилю, представники класицизму подали сувору композицію, ясність і точність мови. До низького жанру в ієрархії жанрів класицизму відноситься комедія – драматичний твір, у якому засобами комічного (гумору, сатири,

іронії, сарказму та ін) розвінчуються негативні явища, розкривається смішне в навколишній дійсності чи людині. Героями комедії є представники середнього і низького класів. Комедія як жанр ділиться на комедію-балет, комедію ситуацію, комедію характерів, комедію масок тощо П’єса Мольєра “Міщанин у дворянстві” має риси комедії-балету, У якій об’єднується слово, танець, пантоміма, музика, образотворче мистецтво, і риси комедії характерів, побудованої на викритті рис характеру, які викликають сміх.

Комедія “Міщанин у дворянстві” породжує безмежність питань, серед яких і такий: які суспільні явища штовхнули Мольєра на створення цього епохального твору?

Напевно, головною причиною написання комедії “Міщанин у дворянстві” стала життєва потреба суспільства в утвердженні в житті та мистецтві світлого розуму, логіки, суворого порядку та моральності. До Мольєра найвідоміші письменники пір класицизму Корнель і Расін у своїх творах стверджували, що справжній людина в будь-якій ситуації буде надходити відповідно до вимог здорового глузду і обов’язки, хоча через це страждатимуть його почуття. На відміну від своїх попередників, Мольєр йде далі: він стверджує, що серце і розум мають бути в гармонії, тому й не тільки простак Журден висміюється в п’єсі, а й аморальний аристократ Дорант з холодним егоїстичним розумом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Жан-Батіст Мольєр “Міщанин у дворянстві” (стисло)

Categories: Скорочені твори

Links