Земельні ресурси Росії

Земельні ресурси – Це поверхня Землі, на якій можуть бути розміщені різні об’єкти господарства, міста й села. Даний вид ресурсів необхідно розглядати при оцінці території з погляду можливостей розвитку сільського й лісового господарства. Росія ставиться до числа країн, найбільш забезпеченими земельними ресурсами, але при цьому вона має невелику кількість землі, сприятливої для господарської діяльності людини. Величезні площі Росії зайняті тундрою, тайгою, гірськими масивами й болотами. Тільки 13% земельних площ країни використовуються

під сади, косовиці, пасовища й ріллі. Більша частина сільськогосподарських угідь перебуває на півдні країни. Під ріллю використовуються самі родючі грунти – чорноземи, сірі лісові й каштановий^-каштанові-темно-каштанові. Відповідно головна землеробська зона країни розташована в зоні змішаних лісів, лесостепей і степів. Підзолисті й каштанові грунти використовуються під пасовища й косовиці.

У результаті господарської діяльності людей – будівництва доріг, промислових підприємств, відбувається постійне зменшення орних угідь. На сучасному етапі головним завданням є раціональне використання орних угідь

і підвищення їхньої продуктивності.

Сукупність організаційних, господарських і технічних заходів, спрямованих на корінне поліпшення грунтів, підвищення їхньої продуктивності, називається меліорацією. Основними видами сільськогосподарської меліорації є: боротьба з ерозією, зрошення, осушення, хімічна меліорація.

Природні вороги грунту – це вітрова й водна ерозія, що відбувається під дією дощових і поталих вод, вітру. Найсильнішим чином страждає грунт і в результаті недотепної господарської діяльності людини. Неправильна оранка землі й непомірний випас худоби також сприяють розвитку ерозії грунтів.

Для боротьби з водною ерозією використовують оранку й посів поперек схилу, глибоку оранку, створення лісозахисних смуг, зміцнення схилів ярів і балок. Проти вітрової ерозії – безвідвальна обробка грунту. Так само застосовується осушення заболочених і зрошення посушливих земель, боротьба із засоленням, внесення добрив, науково обгрунтований сівозміна.

Заходу щодо меліорації й рекультивації земель становлять заходи щодо охорони грунтових ресурсів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Земельні ресурси Росії

Categories: Нові твори

Links