“Захист тварин”

Показниками якості рівня життя суспільства є не тільки стан економіки, розмір споживчого кошика чи розмір заробітної плати. Одним з найбільш ефективних критеріїв ступені цивілізованості суспільства, безумовно, є його духовність і гуманізм. Наявність або відсутність цих невід’ємних елементів багато в чому визначає не тільки сьогодення суспільства, але і його майбутнє.

Поряд з питаннями, що стосуються соціальної сфери, показниками гуманності життєдіяльності людини служить його ставлення до тварин. “Велич нації і її моральний прогрес

можна оцінити по тому, як вона ставиться до своїх тварин”, – ці слова індійського філософа і політичного діяча М. Ганді можна представити як епіграф до робіт, присвячених відродженню ідей гуманізму в суспільстві. Адже, якщо люди не байдужі до потреб тварин, вони ніколи не пройдуть повз проблеми і потреби людини.

Охорона тварин в Україні – одна з проблем, що вимагають негайних дій. Будь-яке зволікання у вирішенні значної кількості питань цієї області щодня згубно відбивається не тільки на самих тварин, але і на суспільстві. Проблеми охорони тварин можна розглянути на прикладі тих, кого ми здавна називаємо

друзями людини. За сучасною статистикою популяція собак у нашій країні нараховує близько п’яти мільйонів особин, з них близько чотирьох мільйонів – бездомні. Така ситуація не може не відбиватися на життєдіяльності людей: це і порушення гігієнічних норм, що сприяє поширенню небезпечних хвороб серед людей і домашніх тварин, і виникнення аварійних ситуацій на дорогах і багато іншого. Що стосується самих бездомних тварин, то основна маса з них потребує лікування.

Обмеження і скорочення чисельності тварин, які залишилися без господарів, є одним із завдань нашого суспільства щодо поліпшення екологічної обстановки в Україні. За приблизними підрахунками в нашій країні значне перенаселення бродячих собак. Причинами цього можна назвати наступні фактори:

Відсутність законодавчої бази та нормативних актів, що регулюють питання захисту тварин. Відсутність будь-якої відповідальності власника за саму собаку і за її дії. Неналагодженість системи навчання теперішніх та майбутніх власників правилам і нормам утримання собак. Незадовільно розроблені методи регулювання чисельності бездоглядних собак. Відсутність спеціалізованих притулків, мета яких – вміст бездомних собак і передача їх новим власникам. Відсутність повного обліку собак, що належать приватним власникам та організаціям. Регулювання комерційного використання собак.

Неконтрольований процес відтворення бездомних собак вже створив велику проблему в таких великих містах як Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Сімферополь, Львів, Одеса та в інших містах.

До нещастя, місцеві влади в боротьбі з бродячими собаками найчастіше вдаються до єдиного з їхньої точки зору виходу – їх масового винищення. Однак такий підхід малоефективний, оскільки розмір популяції бездоглядних собак визначається переважно “харчової ємністю” території. При винищуванні частини тварин на певній території збільшується кількість доступних кормів, в результаті чого починається міграція в цей район бродячих собак з інших місць і посилюється розмноження місцевих тварин.

Для рішення проблем охорони та зменшення бездомних тварин треба вирішити багато питань, серед яких:

Створення і прийняття необхідного законодавства та контроль за його виконанням. Обов’язкова вакцинація домашніх і диких тварин, стерилізація бездомних і домашніх тварин. Ідентифікація та реєстрація всіх сприйнятливих тварин. Поліпшення гігієни навколишнього середовища. Створення притулків для бездомних тварин. Пропаганда ветеринарних знань з питань профілактики захворювань тварин. Створення серії тематичних передач на телебаченні. Створення навчальних програм для людей, що працюють з тваринами.

Безумовно, рішення основних проблем багато в чому залежить від ситуації в кожному конкретному регіоні. Ясно так само, що будь-яке окремо взяте відомство не в змозі впоратися з усіма виникаючими проблемами. Успіху можна досягти тільки за допомогою спільних скоординованих зусиль уряду, органів самоврядування, організацій та особисто кожного з нас.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


“Захист тварин”

Categories: Твори на задані теми

Links