“Яка роль у вашому світогляді належить релігії?”

Можна багато дискутувати про вплив релігії на сучасне суспільство та на мій особистий світогляд. Оскільки я не відокремлюю себе від сучасного суспільства і вважаю себе його повноправним членом, то і вагомість релігії у моєму житті розгляну через іі вагомість для усього суспільства, бо неможливо однозначно оцінити її можливості, роль та перспективи у майбутньому житті кожного з нас.

Весь досвід минулих століть показав неспроможність будь-яких дослідників зробити однобічні прогнози щодо подальшої долі релігії – або відродження її

могутності, або скорого відмирання. Сьогодні досить очевидно, що релігія відіграє помітну роль у нашому митті і у житті суспільства в цілому. Сьогодні, як і наша країна, релігія зазнає непереборні глибокі зміни. На положення релігії в нашому суспільстві вирішальний вплив надають два найголовніших чинника – політика і наука. Еволюція цих чинників веде до суперечливих для релігії наслідків. Одночасно руйнуються традиційні встановлення і відкриваються нові можливості.

Успіхи в оволодінні силами природи за допомогою науки і техніки, досягнуті в минулому і нинішньому століттях на фоні незвичайно великого накопичення

нових наукових знань, надали глибокий влив на сучасну релігійну свідомість. Однак характерні для двадцятого століття очікування гибелі релігії не виправдалися – наука так і не змогла повністю перемогти релігійні погляди на деякі явища. Але в той же час вона викликала великі зміни в релігійній свідомості – розумінні миру, людини і розумінні самого Бога.

Завдяки таким змінам релігія отримала можливість в якості духовної і моральної сили вступити в діалог із сучасним світом, доля якого знаходиться у великій залежності від реальних проблем розвитку суспільства. Сьогодні у основі більшості культурних релігійних цінностей лежать загальнолюдські, так би мовити, універсальні цінності, серед яких такі поняття, як справедливість, надія, мир і любов. Ці одвічні людські цінності нерозривно пов’язані з релігійним світовідчуттям і світосприйняттям.

Зараз більшість церковних ієрархів і звичайних священнослужителів зайняли вірні позиції нового осмислення сучасних соціальних, економічних, суспільних і політичних проблем, які виникають у процесі розвитку кожного з нас і розвитку нашого суспільства. Головне те, що церква сьогодні орієнтує нас на підвищення морального, духовного та наукового потенціалу кожної людини.

Отже релігія протягом своєї багатовікової історії в різні періоди свого розвитку постійно впливала на процеси функціонування та формування різних видів діяльності людини та інших форм соціальної активності. Так само вона впливає на наше сучасне суспільство і особисто на мене.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


“Яка роль у вашому світогляді належить релігії?”

Categories: Твори на задані теми

Links