Як ви розумієте слова И. А. Гончарова: “Чацкие живуть і не переводяться в суспільстві”? (по комедії А. С. Грибоєдова “Горе від розуму”)

Вони жили на самому початку XIX століття… Рилєєв, Одоевский, Кюхельбекер… Їхня ліра поетично втілювала основние гасла декабристів – воля, справедливість, братерство! Молодий Грибоєдов був тісно пов’язаний з передівими людьми з таємних суспільств.

Його Чацкий – портрет і Петра Чаадаєва, і друга Грибоєдова поета Одоєвського, і гарячого, гордого Пушкіна… – портрет і характер алевого людини. Сюжетну основу комедії А. С. Грибоєдова “Горе від розуму” становить конфлікт молодого дворянина Чацкого з тим суспільством, вихідцем

з якого був він сам. Собития розвертаються в московському аристократичному будинку протягом одного дня.

Але автор зумів розсунути тимчасові й просторові рамки добутку, давши повну картину життя дворянства того часу й показав те нове, живе, передове, що зароджувалося в його надрах. Чацкий бачить перед собою не живих людей, а марионеструм, що підкоряються якийсь безглуздої, на його погляд, грі, зіштовхується з фамусовским суспільством, що не може його почути У цьому аспекті, мені здається, провинищення пережило свій час: статичне суспільство не поспішає прийняти яскравих особистостей, і не так уже важливо,

що першоосновою була тема декабристів. А. С. Грибоедов, відмовившись від традиційного поділу героїв на позитивн і негативних, створив такий тип героя, що у століттях виявився досить неоднозначним для розуміння.

На думку критиків, роль головного героя – роль страдательная: воно інакше й бути не може, така місія всіх Чацких. Вони не знають про свою перемогу, сіяють тільки, а пожинають інші – верб безнадійності успіху їхніх главний безсмертний хід Думаю, ніколи не застаріє проблема боротьби розуму й божевілля, а тому “навряд чи зостариться коли-небудь грибоедовский Чацкий”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Як ви розумієте слова И. А. Гончарова: “Чацкие живуть і не переводяться в суспільстві”? (по комедії А. С. Грибоєдова “Горе від розуму”)

Categories: Твори з української літератури

Links