Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва

УСІ УРОКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 8 КЛАС

І семестр

ВСТУП

УРОК № 1

Тема. Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва

Мета: пригадати види мистецтва, коротко охарактеризувати їх; з’ясувати, яке місце серед інших видів мистецтва посідає література; зробити висновок щодо унікального впливу художньої літератури на людину; розвивати увагу, усне мовлення; виховувати повагу до літератури як мистецтва слова.

Обладнання: схема, епіграфи, словник-довідник “Зарубіжна література”, словник “Естетика”.

Літературу

вилучено із законів тління. Вона одна не визнає смерті.

М. Є. Салтиков-Щедрін

Істинно говорю вам: дано друкованому слову бути не тільки в часі, а й понад часом.

М. Лєсков

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

– Багато віків тому один античний мудрець зауважив: “Життя коротке, а мистецтво вічне”. І з ним не можна не погодитися: людина завжди йде рука об руку з мистецтвом, а кращі його зразки переживають не одне покоління шанувальників та поціновувачів.

Що ж таке мистецтво і в чому його велика таємниця?

II. робота над темою уроку

1. “Продовжте

речення”

Мистецтво – це можливість…:

– самореалізуватися;

– відчути “очищення душі”;

– розважатися;

– пізнавати нове;

– переживати і співчувати;

– відчувати естетичну насолоду.

2. Слово вчителя

Словник “Естетика” дає таке визначення поняття “мистецтво”:

Мистецтво – це вид духовного освоєння дійсності людиною, що має на меті формування й розвиток її здатності творчо перетворювати довкілля і саму себе за законами краси.

З мистецтвом тісно пов’язане поняття катарсис. Вперше використав цей термін Аристотель для позначення певного естетичного переживання, яке “прояснює” моральне почуття. Просвітляючи й підносячи, воно захоплює людину цілком і впливає універсально, даючи поживу розуму, почуттю та волі.

Якщо ви плакали, співчуваючи героям книги чи кінофільму, щиро раділи за своїх улюбленців, переживали обурення або прагнення змінити цей світ на краще,- ви відчували на собі силу мистецтва. Якщо у вашому житті є книги, фільми, картини, музичні твори, про які можна сказати: “Вони дійсно вплинули на моє життя”,- ви зазнали катарсису.

3. Гронування

1) Створення інформативного грона до слова “Мистецтво”

2) Бесіда за створеним гроном

– Назвіть відомі вам види мистецтва.

– Що є основою образності цих мистецтв? (Слово, звук…)

– Чому деякі види мистецтв мають один матеріальний носій образності, а деякі більше? (Такі види мистецтв, як театр, кіно, телебачення, називають синтетичними, тому що образ створюється за допомогою декількох матеріальних засобів.)

– Які види мистецтва найбільш популярні у наш час? Чому?

4. Робота з літературним твором

1) Читання сонета Уїльяма Вордсворта “До прекрасного”.

Уїльям Вордсворт (1770-1850) – англійський поет, представник “озерної школи”. Оспівував у своїх творах красу природи та сільське життя.

Святе мистецтво! В пензлі чи пері

Є сила дати вічність кожній рисі

Хмарини, що пливе в небесній висі,

Веселих промінців химерній грі;

Вони спиняють порух віт вгорі

І подорожніх, що ідуть у лісі,

І корабель, що при скелястім мисі

Навік в заливі кинув якорі.

Дитя весни, і літа, й падолисту,

Що вірно тчуть ясну твою окрасу

Мистецтво, ти даруєш благодать.

І стримане, просте, хоч повне змісту,

Ти вмієш вирвать мить із плину часу

І в ній божисту вічність передать.

(Переклад М. Стріхи)

2) Визначення теми та ідеї поезії

Тема: захоплення безмежною силою мистецтва.

Ідея: мистецтво “в пензлі чи в пері” увічнює життя людини й природи, бо спроможне “вирвать мить із плину часу і в ній божисту вічність передать”.

5. Література як вид мистецтва

1) Робота зі словником “Зарубіжна література” Н. І. Дорофєєвої. Література (лат. literatura – написане, від litera – буква, літера) – сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва – мистецтво слова, що відображає дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність; результат творчого процесу автора, зафіксований у відповідному тексті за допомогою літер.

Вирізняють літературу технічну, наукову, довідкову та художню, призначену спеціально для задоволення пізнавальних, інтелектуальних та естетичних потреб.

2) Слово учителя

– Отже, література – це мистецтво слова. Слово – найцінніше надбання людства, начало всіх начал. В Євангелії від Іоанна сказано: “На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було на початку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було Світлом людей” (1; 1-4). Думка ця стала основою поезії російського поета М. Гумільова:

В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо свое, тогда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

Не забыли мы, что осиянно

Только слово средь земных тревог

И в Евангельи от Иоанна

Сказано, что слово – это Бог…

Тож будемо шанувати слово, яке і в наш час високих технологій не втратило своєї могутності, як і література – мистецтво слова.

3) Робота з епіграфами

– Чи справедливі вислови М. Є. Салтикова-Щедріна та М. Лєскова? Аргументуйте свою точку зору.

III. Підсумки уроку

Учитель. Діти, попереду новий для вас систематичний курс вивчення не окремих літературних творів, а світового літературного процесу, починаючи з найдавніших пам’яток мистецтва слова до епохи Відродження. Всі твори, що увійшли в програму для 8-го класу, є класичними, тобто взірцевими, перевіреними часом. Тому ви не витратите свій час даремно, а навпаки, розпочнете здобувати класичну літературну освіту.

Російський письменник ХІХ ст. О. І. Герцен писав своїй дочці Наталії: “Читай якомога більше і, звичайно, вічні книги – їх небагато – читай “Іліаду”, “Одіссею”, читай Шекспіра, Гете, Данте”.

Тож, у путь – за авторами вічних книг!

IV. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про Веди як пам’ятку світової літератури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва