Художній час і простір літератури реалізму – ДОБА РЕАЛІЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ

ДОБА РЕАЛІЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Художній час і простір літератури реалізму

Одним з улюблених у художній системі романтизму був мотив утечі героя від сірої буденності. Куди ж цей герой “утікав”? Передовсім це могли бути якісь далекі екзотичні краї. Наприклад, у Джорджа Байрона – це місця “паломництва” Чайльд-Гарольда або вигадані східні краї, де відбуваються події його “східних” поем. Для Адама Міцкевича таким екзотичним краєм став Крим – “Схід у мініатюрі” (“Кримські

сонети”) або історія його рідної Литви (“Гражина”, “Конрад Валленрод”). Зазначимо, що в останньому випадку історія теж виконує роль своєрідного прихистку романтичної душі. Тож романтики надавали перевагу зображенню історичних епох, передовсім Середньовіччя (згадаймо розквіт жанру історичного роману в добу романтизму). Водночас варто зауважити, що хоча реалісти також не цураються історичного роману (“Саламбо” Г. Флобера), усе-таки художній час реалістичних творів – це переважно сучасне їм життя суспільства. І показовим у цьому плані є підзаголовок до роману Стендаля “Червоне і чорне” –

“Хроніка ХІХ століття”.

Окрім того, місцем утечі романтичного героя від буденності могла бути і якась вигадана країна, віртуальний світ, як, наприклад, Керепес або Джинністан у повісті-казці “Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер” Е. Т. А. Гофмана. Натомість дія більшості реалістичних творів відбувається в реально існуючому, конкретному й добре відомому місці. Воно часто описане так наочно й достеменно, що дехто з дослідників навіть перевіряє номери будинків і квартир, згаданих у творах реалістів. І часто ті номери й навіть кількість вікон чи балконів збігаються. Так, одним з яскравих прикладів реалістичного художнього простору є Петербург Ф. Достоєвського, де замислив і здійснив свій жахливий злочин Родіон Раскольников – герой роману “Злочин і кара”. Деякі дослідники навіть ходили маршрутами Раскольникова і переконалися, що Достоєвський ніде не помилився в назві вулиці, моста через Неву чи в нумерації будинків.

Потрібно зазначити, що час у реалізмі історичний і відтворюється він з можливою конкретністю, адже одним із засадничих принципів цього літературного напряму став історизм. Якщо романтизм був добою панування поезії, то реалізм – епоха домінування прози.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)


Художній час і простір літератури реалізму – ДОБА РЕАЛІЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Categories: Твори з зарубіжної літератури

Links