Хімічна промисловість Росії

Поряд з машинобудуванням і електроенергетикою хімічна промисловість відіграє величезну роль у господарстві країни. Хімія забезпечує промисловість і будівництво новими ефективними матеріалами, постачає сільське господарство мінеральними добривами, засобами захисту Рослин, сприяє його інтенсифікації. Хімічна промисловість має складний галузевий склад. Вона включає: гірничо^-хімічну (видобуток сировини – апатитів, фосфоритів, сірки, кам’яних солей і ін.) і основну хімію (виробництво солей, кислот, лугів, мінеральних добрив). А так само

хімію органічного синтезу (виробництво полімерів) і переробку полімерних матеріалів (виробництво шин, виробів із пластмаси).

У розміщенні підприємств хімічної промисловості існує цілий ряд закономірностей. Найбільший вплив на розміщення цих виробництв впливають – споживчий фактор, водний і енергетичний, а так само фактор близькості до районів видобутку сировини й екологічний

Хімія органічного синтезу вимагає багато сировини й води, а тому що основною сировиною для неї є нафта й газ, тому розташовані дані підприємства в районах їхнього видобутку. Це Поволжя, Західна Сибір, уздовж трас нафтопроводів

Основна

хімія. Продукція цієї галузі або небезпечна під час перевезення (кислоти, лугу), або споживаються в конкретних районах, тому її виробництва розміщаються в споживача, або в сировини – Солікамськ, Березняки, Воскресенськ, Перм

Хімія переробки полімерів орієнтується на споживача, тому що перевезення сировини обходиться дешевше, ніж перевезення готових виробі (шин, пластмас). Європейський Центр – головний споживач її продукції

Гірничо-хімічна хімія. Її галузі розміщаються в районах видобутку корисних копалин – на Кольськім півострові, Уралі

Хімія використовує відходи багатьох виробництв, тому важливим фактором її розміщення є комбінування виробництва, особливо з металургією. Можливості комбінування й використання різноманітної сировини так великі, що підприємства можна будувати практично повсюдно. Але обмежуючим фактором є більша енерго – і водоемкость і негативне впливу на навколишнє середовище більшості хімічних виробництв

Головні бази: Центральна (навколо Москви), Північно-Європейська (навколо Санкт-Петербурга), Урало-Поволзька, і Сибірська

Хімічна промисловість впливає на природу

З одного боку, хімічна промисловість має широку сировинну базу, що дозволяє утилізувати відходи й активно використовувати вторинну сировину, що сприяє більше ощадливій витраті природних ресурсів. Крім того, вона створює речовини, які застосовують для хімічного очищення води, повітря, захисту рослин, відновленню грунтів

З іншого боку, вона сама ставиться до числа найбільше “брудних” галузей, що впливають на все компоненти природного середовища, що вимагає проведення регулярних природоохоронних заходів

Екологічний фактор не тільки визначає розміщення хімічних підприємств, але й має унікальні можливості використання й переробки будь-яких, навіть самих отрутних відходів. Однак усе значимее стає питання про утилізацію продукції хімічних підприємств, тік як нові речовини й матеріали, створюваний ие нею практично не розкладаються

Головні проблеми, що коштують перед галуззю – розвиток виробництв новітніх видів продукції тонкої хімії (чисті речовини, реактиви), мікробіологічної промисловості, створення невеликих виробництв, що не роблять особливого впливу на навколишнє середовище


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Хімічна промисловість Росії

Categories: Нові твори

Links