Вольфганг Амадей Моцарт Та його твори

Австрійський композитор. Володів феноменальним музичним слухом і пам’яттю. Виступав як клавесиніст-віртуоз, скрипаль, органіст, диригент, блискуче імпровізував. Заняття музикою почав під керівництвом батька – Л. Моцарта. Перші твори з’явилися в 1761. З 5-літнього віку з тріумфом гастролював у Німеччині, Австрії, Франції, Великобританії, Швейцарії, Італії. У 1765 у Лондоні виконані його 1-і симфонії. У 1770 Моцарт якийсь час брав уроки в Дж. Б. Мартіні і був обраний членом Філармонії, академії в Болоньї. У 1769-1781 (з перервами) перебував на придворній

службі в архієпископа в Зальцбургзі як концертмейстер, з 1779 як органіст. У 1781 переїхав у Відень, де створив опери “Викрадення із сералю”, “Весілля Фігаро”; виступав в концертах (“академіях”) . У 1787 у Празі Моцарт закінчив оперу “Дон Жуан”, тоді ж одержав призначення на посаду “імператорського і королівського камерного музиканта” при дворі Йосипа II. У 1788 створив 3 найбільш відомі симфонії: Es-dur, g-moll, C-dur. У 1789 і 1790 виступав з концертами в Німеччині. У 1791 Моцарт написав оперу “Чарівна флейта”; працював над реквіємом (закінчений Ф. К. Зюсмайром). Моцарт був одним з перших композиторів, що обрали

незабезпечене життя вільного художника.

Моцарт поряд з И. Гайдном і Л. Бетховеном є представником віденської класичної школи, одним з основоположників класичного стилю в музиці, зв’язаного з розробкою симфонізму як вищого типу музичного мислення, закінченої системи класичних інструментальних жанрів (симфонія, соната, квартет), класичних норм музичної мови, його функціональної організації. У творчості Моцарта універсальне значення одержала ідея динамічної гармонії як принципу бачення світу, способу художнього перетворення реальності, Одночасно в ньому знайшли розвиток якості нових для того часу психологічної правдивості і природності. Відображення гармонійної цілісності буття, ясність і краса поєднуються в музиці Моцарта з глибоким драматизмом. Піднесене і повсякденне, трагічне і комічне, величне і граціозне, вічне і минуще, загальнолюдське й індивідуально-неповторне, національно-характерне з’являються у творах Моцарта в динамічній рівновазі і єдності. У центрі художнього світу Моцарта – людська особистість, що він розкриває як лірик і одночасно як драматург, прагнучи до художнього відтворення об’єктивної сутності людського характеру. Драматургія Моцарта заснована на розкритті багатоплановості контрастних музичних образів у процесі їхньої взаємодії.

У музиці Моцарта органічно переплітається художній досвід різних епох, національних шкіл, традицій народного мистецтва. Великий вплив мали на Моцарта італійські композитори XVIIIст., представники мангеймскої школи, а також старші сучасники І. Гайдн, М. Гайдн, К. В. Глюк, І. К. і К. Ф. Е. Бахи. Моцарт орієнтувався на створену епохою систему типізованих музичних образів, жанрів, виразних засобів, піддаючи їх разом з тим індивідуальному переосмисленню.

Стиль Моцарта відрізняється інтонаційною виразністю, пластичною гнучкістю, багатством, винахідливістю мелодії, взаємопроникненням вокальних і інструментальних початків. Моцарт вніс величезний вклад у розвиток сонатної форми і сонатно-симфонічного циклу. Моцарту властиво загострене почуття тонально-гармонійної семантики, виразних можливостей гармонії (використання мінору, хроматизмів, перерваних оборотів і ін.). Фактура творів Моцарта відрізняється розмаїтістю сполучень гомофонно-гармонічного і поліфонічного складу, форм їхнього синтезу. В області інструментування класична урівноваженість складів доповнюється пошуком різних тембрових комбінацій, персоніфікованим трактуванням тембрів.

Моцарт створив більше ніж 600 творів різних жанрів. Найважливіша сфера його творчості – музичний театр. Творчість Моцарта створила цілу епоху в розвитку опери. Моцарт освоїв практично всі сучасні йому оперні жанри. Для його зрілих опер характерна органічна єдність драматургії і музично-симфонічних закономірностей, індивідуальність драматургії. З огляду на досвід Глюка, Моцарт створив свій тип героїчної драми в “Ідоменеї”, у “Весіллі Фігаро” . На базі опери-буфа прийшов до реалістичної музичної комедії характерів. Зингшпиль Моцарт перетворив у філософську казку-притчу, пронизану просвітительськими ідеями (“Чарівна флейта”). Багатоплановістю контрастів, незвичайним синтезом оперно-жанрових форм відрізняється драматургія опери “Дон Жуан”.

Ведучі жанри інструментальної музики Моцарта – симфонії, камерні ансамблі. концерти. Симфонії Моцарта довіденского періоду близькі побутовій, розважальній музиці того часу. В зрілі роки симфонія здобуває в Моцарта значення концепційного жанру, складається як твір з індивідуалізованою драматургією (симф. D-dur, Es-dur, g-moll. C-dur). Симфонії Моцарта – важливий етап в історії світового симфонізму. Серед камерно – інструментальних ансамблів виділяються за значенням струнні квартети і квінтети, скрипкові і фортепіанні сонати. Орієнтуючись на досягнення І. Гайдна, Моцарт розробив тип камерно – інструментального ансамблю, що відрізняється витонченістю лірико-філософської емоції, складністю гармонії мови.

У клавірній музиці Моцарта відбиті риси нового виконавського стилю, пов’язаного з переходом від клавесина до фортепіано. Твори для клавіру, головним чином концерти для фортепіано з оркестром дають уявлення про виконавське мистецтво самого Моцарта з властивої йому блискучою віртуозністю і разом з тим натхненністю, поетичністю, добірністю.

Моцарту належить велика кількість творів інших жанрів, у т. ч. пісень, арій, побутової музики для оркестрів і ансамблів. З пізніх зразків найбільш відома “Маленька нічна серенада” (1787). Хорова музика Моцарта включає меси, літанії, вечерні, моменти, кантати. ораторії й ін.: серед видатних творів : момент “Ave verum corpus”, реквієм.

Твори

Опери –

Духовний зингшпіль (сценічна ораторія), долг першої заповіді (Die Schuldigkeit des ersten Gebotes, 1-ша частина колективного твору, 1767, Зальцбург), шкільна опера (латинська комедія) Аполлон і Гіацинт, чи Перетворення Гіацинта (Apollo et Hyacintus, seu Hyacinthi Metamorphosis


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Вольфганг Амадей Моцарт Та його твори

Categories: Твори з української літератури

Links