Водні ресурси Росії

Водні ресурси – Поверхневі й підземні води, які використовуються або можуть бути використані для водопостачання населення, у сільському господарстві й промисловості. Це найбільш важливий вид ресурсів, без якого неможливе існування людського суспільства. На побутові потреби й питво людині потрібно 300- 400 літрів води в добу, на виробництво 1тонни цукру витрачається 5 тис. літрів, стали 500 тис. літрів і т. д. У цілому країна добре забезпечена водними ресурсами, але по її території розподілені вони вкрай нерівномірно, як у просторі, так і в часі.

Добре забезпечені цими ресурсами північні райони, Сибір, ріки цього регіону мають величезний гідроенергетичний потенціал. Саме тут, на ріках Єнісей, Ангара – побудовані найбільші ГЕС.

А найбільш освоєні регіони країни випробовують недолік води, особливо це, стосується південної частини європейської Росії. Утрудняє використання водних ресурсів і те, що найбільше води ріки несуть у період весняного повіддя, а найбільша потреба у воді відчувається влітку.

Головна проблема водопостачання це недостача чистої води, забруднення вод рік і озер побутовими й промисловими стоками, стоками тваринницьких

комплексів. Будівництво ГЕС, теж має свої негативні наслідки: затоплення земель, зміна рівня грунтових вод, мікроклімату, погіршення умов для розмноження багатьох коштовних видів риб.

Необхідно ширше впроваджувати системи оборотного водопостачання, очищення стічних вод і повторного їхнього використання. Припинити молевой (розсипом) сплав лісу, оскільки він є одним із самих потужних джерел забруднення рік.

Серед заходів щодо поліпшення водних ресурсів помітну роль грає регулювання стоку, шляхом створення водоймищ або перекладу поверхневого стоку в підземний, за рахунок створення системи меліорації земель.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Водні ресурси Росії