Відповіді до теми: “Чарівний світ української коломийки”

1. Що таке коломийка, яка її структурна побудова?

Коломийка – це коротка, найчастіше дворядкова пісня, кожний рядок якої складається з чотирнадцяти складів, із паузою після восьмого складу. Можливо, назва цього поняття пов’язана з назвою міста Коломия або назвою гуцульського ганку “коломийка” (коло), де ця пісня є приспівкою до танцю.

2. Які види коломийок існують у пісенній спадщині українського народу? Виділіть основні ознаки коломийок.

Серед основних ознак коломийок слід відзначити лаконізм, пісенно – поетичний заспів,

відповідну міміку виконавців, устаїену поетику, традиційні образи-символи, постійні епітети, наприклад “гіркий вітер”, багато метафор, пер­соніфікація (звернення до природи, мов до живої істоти).

3. Хто с автором і виконавцем коломийок?

Коломийкам не властива споглядальність. Автор і виконавець у них – це одна особа, що розкриває душу, розповідає про власні пригоди, враження. Тому біль­шість коломийок оптимістичні та життєрадісні.

4. Як І. Франк о схарактеризував коломийку?

“…вони опираються на широкий образ нашого сучасного народного життя, безмірно багаті деталями і кольорами, де бачимо

сльози й радощі, працю і спочин­ки, турботи і забави, серйозні мислі нашого народу в різних його розверстуван­нях, його сусідів, його соціальний стан, його життя громадське й індивідуальне від колиски до могили, його традиції й вірування, його громадські й етичні ідеали”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Відповіді до теми: “Чарівний світ української коломийки”

Categories: Шкільні твори

Links