Відокремлені уточнювальні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

1. Укажіть неправильні твердження. А Уточнювальні члени речення не завжди відокремлюються

Розділовим знаком. Б Найчастіше уточнюються обставини місця і часу. В Уточнювальні члени речення можуть виділятися тільки

Комами.

2. Укажіть речення з уточнювальними членами речення. А Працюючи в конструкторському бюро, Архип розумів авіа ції потрібні нові, більші швидкості ( За М. Сорокою ).

Б Саме таку установку і взялися створити інженери Харківського авіаційного, де почав свій трудовий шлях Архип Люлька ( За М. Сорокою ).

В Рівно, на

повні груди, дихає степ ( За І. Кириченко ) .

3. Укажіть речення з уточнювальними членами речення. А Злегка поплескавши верхівку, ненька клали паляницю на

Рушник ( За В. Скуратівським ). Б Так олень добував з – Під снігу мох та лишайники – свій

Харч ( За М. Трублаїні ) . В Доки мати викачували останню паляницю, я біг за лопатою

І, внісши, приставляв її до припечі ( За В. Скуратівським ).

4. Зазначте речення, у яких неправильно вжито розділові знаки. А Йому було по-справжньому добре, от хіба що дивний смуток

Не полишав його, дивний смуток, який наче був для нього незрозумілим голосом минулого, до якого він

ще мав прислухатись і втямити по-новому, глибше… ( За Є. Гуцалом ).

Б Над полем у високості співали жайворонки ( За М. Коцюбинським ) .

В Книги лежать на столі, біля вікна.

5. Зазначте речення без пунктуаційних помилок. А Вродливий юнак Нарцис син річкового бога Цефіза, мав

Сестру-близнючку дуже схожу на нього ( З календаря ). Б Перекладати Микола Лукаш почав рано, ще в шкільні роки

Перекладав з якоїсь внутрішньої потреби, не думаючи про

Друк ( За Г. Кочуром ). В Вився жайворонок в небі, у блакиті ( М. Рильський ) .

6. Зазначте речення з пунктуаційними помилками. А Узяв той хлопець з собою кошлату, як у печенігів, шапку

І вуздечку, а точніше, обротьку, що не дзеленчить вудилами ( За С. Плачиндою ).

Б Щоб ви знали, ні на яку іншу птицю крім качок, у Тихона не піднімалася рука ( За О. Довженком ) .

В Лунає він над рідним краєм, твій сміх добра і чистоти, розважний сміх твій помагає по світлому шляху іти ( За С. Вос – Крекасенко ).

7. Зазначте речення, у яких неправильно вжито розділові знаки. А Хата їхня стояла на сільській околиці, біля дороги ( За

Є. Гуцалом ).

Б І що довше дивився, то більше здавалось, що хоч і виїхав звідси давно, та все-таки коренем своєї душі назавжди зостався отут, у рідному селі, й що, либонь, найповніше та найщасливіше мається йому зараз саме тут ( За Є. Гуцалом ).

В Нині використовується рідко переважно для створення старовинного колориту, при виконанні сценок народного гуляння жартівливого характеру ( З календаря ) .

8. Зазначте речення без пунктуаційних помилок. А Село зникло десь позаду, вдалині у вечірнім тумані ( За

М. Рябчук ).

Б Ми йшли в природу, в ліс, в сад на поле, луг, берег річки ( За М. Стельмахом ).

В У цьому поетичному світі, поетичному краї, все сосюрин-ське ( За Л. Талалаєм ) .

9. Укажіть речення з уточнювальними членами речення – обста винами місця.

А Тут розкіш була вітрові ( За М. Коцюбинським ). Б На Володимирській гірці, в Києві, над Дніпром, граються

Мирно діти ( За І. Неходою ) . В І сьогодні, в цей вечір іскристий, не забуть мені слів тих твоїх ( В. Сосюра ).

10. Зазначте речення, у яких неправильно вжито розділові знаки. А Дружно, з творчим натхненням творили вірші есе, романи,

Драми про будівництво атомної станції у верхів’ї Дніпровського басейну вздовж якого живуть десятки мільйонів людей (За В. Дроздом).

Б Так по-різному і з різних кінців суходолу починається шлях до моря! (За В. Конашевичем).

В На сухому пагорбі, по той бік річища, маячило село… (За Г. Тютюнником).

11. Напишіть невеликий роздум на одну з запропонованих тем, ви користовуючи відокремлені уточнювальні члени речення. Теми для міні-творів.

• Обов’язок! Ти величне, велике слово. Це саме те велике, що підносить людину над самою собою (Кант).

• Приховуючи істину від друзів, кому ти відкриєшся? (К. Прут-ков).

• Чи варто пробачати?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відокремлені уточнювальні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Categories: Нові твори

Links