Відокремлені ПРИКЛАДКИ. Відокремлені Додатки

1. Укажіть відокремлені прикладки. А Поряд рив траншею Сава Григорович, учитель ( Є. Гуцало ) . Б Другий сусід мій вирішив не покидати своєї хати ( О. Дов –

Женко ). В У білій сукенці, тонесенька в талії, під хвилями буйного

Волосся, скидалась на велику ромашку ( І. Вільде ). Г Крім акації, тут ще кілька тополь росте, дикий виноград

По верандах в’ється ( О. Гончар ).

2. Укажіть відокремлені непоширені прикладки. А Капітан, хоробрий воїн, ніколи не розгубиться в бою ( О. Гон чар ).

Б Син титаря, Павло Грабовський пізнав злидні з дитинства

( О. Десняк ). В Ми стояли поруч з Оленою Віталіївною, вчителькою. Г Батько сидів з веслом на кормі – веселий і дужий ( О. Довженко ).

3. Укажіть речення, у яких відсутні відокремлені поширені при кладки.

А Зараз тут чудова бібліотека, чудова книгозбірня україністики ( С. Плачинда ).

Б І, як у справжнього митця, були в нього шукання ( О. Дон-ченко ). В Втрьох тягли ми його з поля бою – малюки ( В. Бичко ) . Г У нас був кращий вчитель математики, Іван Петрович.

4. Укажіть слова, за допомогою яких можуть приєднуватися до датки.

А Крім, окрім,

навіть, опріч, всупереч. Б Замість, зокрема, за винятком, особливо. В На відміну від, за винятком, на жаль, не рахуючи, як. Г Включаючи, починаючи з, крім, якщо, поряд з.

5. З’ясуйте, у яких реченнях є відокремлені додатки. А Ні птиць, ні людей біля ясної зірки в високості ( А. Ма –

Лишко ).

Б У мені, як в Дніпрі, каламуттю життя Бунтівничі пороги потоплено, Та розіб’ється всякий Об них корабель, Що до тебе пливтиме із кривдою! ( В. Чабаненко ).

В Після Переяславської ради і створення української держави – Гетьманщини, Запорізька Січ зберігала в її межах автономію, підлягала безпосередньо царському уряду, хоч і була частиною України, а також залишалась носієм державності. Запорізька Січ протягом кількох десятиріч впливала на суспільно-політичне життя всієї України ( За О. Апа-нович ).

Г Ягід навколо, особливо дикої малини, була сила – Силенна ( О. Донченко ) .

6. Укажіть речення, у яких відокремлені додатки наявні у кінці речення. А Замість тополь, край шляху виросли металеві щогли, вищі

За всяку тополю ( О. Гончар ). Б Крім Запорозької Січі, була ще Каменська ( З журналу ). В На відміну від неї, він був дещо сором’язливим… Г Немає таких випадків.

7. У яких реченнях є пунктуаційні помилки? А Замість тополь край шляху виросли металеві щогли, вищі

За всяку тополю ( О. Гончар ).

Б Багатьох дослідників цікавило господарство Каменської Січі, особливо металургійний комплекс ( З журналу ).

В Всупереч долі, ми намагалися перемогти.

Г Крім чорних і червоних ниток були голубі, зелені й жовті ( За І. Цюпою ) .

8. У яких реченнях правильно розставлені розділові знаки? А Наша мати, крім праці у полі чи в городі влітку перед свя тами підмазувала білою глиною хату, ззовні і всередині ( За Т. Масенком ).

Б За хутором на заливних луках звивається Тетерів – річка невеличка, що неквапно тече собі аж до Дніпра Славути ( За В. Несененком ).

В Назарій Яремчук разом з авторами – Композиторами і поетами явив світові цілу низку яскравих, неперебутніх багатьом пам’ятних пісень “Червона рута”, “Смерекова хата”, “Стожари”, “Чуєш, мамо”, “Гай, зелений гай”, “Я тебе малюю”… ( За В. Герасимовим, М. Сингаїв-ським ) .

Г Крім вишиванки до складу жіночого одягу входила плахта – спідниця, зроблена з двох зшитих до половини полотнищ картатої тканини ( З журналу ).

9. У яких реченнях правильно розставлені розділові знаки? А На весілля прийшли усі запрошені окрім Нечуйвітра

( М. Стельмах ). Б Всі присутні за винятком Івана. В Замість квіток шаблі списи виблискують в долині ( П. Ти –

Чина ). Г Замість майстерні художника Тарас опинився на панській

Кухні ( П. Федченко ) .

10. Укажіть правильні твердження.

А Неузгоджені означення, виражені інфінітивом, не відокремлюються лише у тому випадку, коли перед ними можна поставити слова “а саме”.

Б Неузгоджені означення не можуть бути виражені порівняльними зворотами.

В Неузгоджені означення виражаються виключно іменниками.

Г Прикладка, приєднувана сполучником “як”, відокремлюється, якщо має відтінок причини.

11. Напишіть невеликий роздум на одну з запропонованих тем, використовуючи відокремлені прикладки, додатки на початку, в середині та в кінці речення. Теми для міні-творів:

• Добрій людині буває соромно навіть перед собою (А. Чехов).

• Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом (Л. Костенко).

• Якщо вчуєш жарт, шукай в ньому приховану правду (О. Довженко).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Відокремлені ПРИКЛАДКИ. Відокремлені Додатки

Categories: Нові твори

Links