Вегетативне розмноження

Розмноження – властивим всім живим організмам відтворення собі подібних, що забезпечує безперервність і наступність життя. Здатність до розмноження – одне з основних свій ств вс ех живих організмів від бактерій до ссавців. Існування кожного виду тварин і Рослин, наступність між батьківськими особинами і їхнім потомством підтримується тільки завдяки розмноженню

Основні форми розмноження: безстатеве (розподіл у найпростіших, вегетативне в рослин, спорообразование, брунькування) і полове. У деяких організмів зустрічається особлива

форма полового розмноження – партеногенез. Це одностатеве, незаймане розмноження. Більше древнім в еволюційному плані є безстатеве розмноження характерне для прокаріотів. У безстатевому розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, що ділиться, брунькується й утворить суперечки. У результаті виникають дві або більше дочірні особини, подібних по своїх спадкоємних ознаках з батьківської

Вегетативне розмноження – утворення нового організму із групи кліток материнської рослини шляхом розподілу невеликої ділянки тіла, розвинених дочірніх особин або їхніх зачатків. Вегетативне розмноження

широко поширене в рослин. При вегетативному розмноженні використовуються різні органи рослини:

Кореневище (пирій, конвалія, брусниця, чорниця)

Цибулинами (лук, часник, тюльпан, нарцис)

Бульбами (картопля)

Втечі – вуси (суниця)

Кореневі нащадки (тополя, горобина, черемшина)

Листами (бегонія, сентополия )

Побеговими черешками (смородина, троянда, герань)

Отводками (калина, агрус)

Щепленнями (яблуня, груші)

Культура тканини (гербери, груші)

Вегетативне розмноження тварин – безстатеве розмноження в Найпростіших – простий розподіл, у гідри – брунькування (витягування стінки клітки), у хробаків – регенерація (відновлення зі шматочка або частини тіла)

Безстатеве розмноження деяких найпростіших тварин і грибів відбувається шляхом спорообразования. Суперечки активно пересуваються в оді за допомогою жгутиков – зооспори. Так розмножується малярійний плазмодій і інші найпростіші

При будь-якій формі безстатевого розмноження, частинами тіла або суперечками, спостерігається збільшення чисельності особин даного виду й всіх цих особин є точною копією материнського організму


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вегетативне розмноження

Categories: Нові твори

Links