Вальтер Скотт. Доповідь про письменника

Вальтер Скотт (1771 – 1832) увійшов в історію літератури як творець жанру історичного роману. Твори на історичні теми писалися, звичайно, й раніше, але історію розуміли вкрай спрощено: одна епоха відрізнялася від іншої лише зміною королів і династій, а творцями історії виступали сильні особистості, які перебувають при владі. Вальтер Скотт побачив і показав боротьбу суспільних сил, вплив народних мас на хід історичних подій. Цей письменник зробив помітний вплив не тільки на розвиток історичного жанру в європейській літературі, Але й в розвитку

самої історичної науки. Вальтер Скотт народився в Едінбургу і провів усе життя в Шотландії, де ще існували пережитки родового кланового ладу.

Вихований у дусі поваги до національних традицій, він рано відчув інтерес до старовини і народної творчості. Юрист за освітою, В. Скотт поєднував службу в Единбурзькому суді з вивченням історичного минулого свого народу. Колекціонуючи старовинні рукописи і збираючи шотландський фольклор, він не обмежився в своїх книгах відтворенням подробиць життя і побуту минулих епох. У його романах зображені у взаємодії всі соціальні групи населення – землероби і пастухи поряд з

феодалами і королями. Дія романів В. Скотта розгортається в кризові епохи – революцій, громадянських війн, завоювань, хрестових походів. “У його романах, – писав Бєлінський, – юрмляться люди, хвилюються пристрасті, киплять інтереси великі і малі, високі і низькі, і в усьому цьому виявляється пафос епохи, з дивовижним мистецтвом схоплений. Прочитати його роман – Значить прожити описану їм епоху, зробитися на час сучасником зображуваних ним осіб., Мислити на час їх думкою, відчувати їх почуттям… ” Глибоке знання найдрібніших історичних фактів, дивує професійних істориків, поєднувалося у творчості В. Скотта з багатою художньою фантазією та вмінням оживляти сухі документальні джерела. Кожна його книга відрізняється ретельно продуманою архітектонікою, де будь-який епізод входить органічно в складну композицію і навіть другорядні дійові особи необхідні для розвитку сюжету.

Можна сказати, що шотландський романіст вперше вніс у літературу поезію історії, подібно до того як Жюль Верн кілька десятиліть по тому – поезію науки. В. Скотт був свідком великих історичних змін, викликаних до життя такими великими подіями, як промисловий переворот в Англії, французька революція і наполеонівські війни. На його очах руйнувалися старі суспільні відносини і йшли в минуле милі його серцю патріархальні кланові підвалини. Незважаючи на свій шотландський патріотизм, він усвідомлював необхідність об’єднання країни: на певному етапі історії королівська влада, придушив феодалів, потрібна була всієї нації. Але буржуазна дійсність вселяла письменнику огиду, хоча він був досить проникливий, щоб зрозуміти її неминучість і навіть в якійсь мірі прийняти її. Все це прямо чи опосередковано відбилося в його творчості. Перший роман “Уеверлі” (1814), що приніс письменникові величезний успіх, був випущений анонімно, а всі наступні романи підписувалися прозорим псевдонімом “автор Уеверлі”.

За сімнадцять років В. Скотт написав двадцять п’ять великих романів, присвячених часам лицарства, епосі абсолютизму й англійської буржуазної революції. У романах “Уеверлі”, “Пуритани” (1816), “Роб Рой” (1818), “Едінбурзька темниця” (1818), “Ламмермурская наречена” (1819), “Пертская красуня” (1828) та інших письменник змальовує життя Шотландії XIV-XVIII століть. У циклі шотландських романів, за словами Енгельса, “перед нами, як живий, постає це клан гірської Шотландії” 2. Народні рухи на захист національної незалежності, взаємини Англії і Шотландії, повстання пуритан і якобитов, руйнування патріархально-кланових порядків і звичаїв, протиріччя між шотландськими горцями і населенням нижньої Шотландії, вже пристосувалися до нових віянь, – такі основні теми та події, покладені в основу шотландського циклу романів. Колоритний образ Роб Роя, Народного бунтаря, героя однойменного роману, стоїть в одному ряду з образом Робін Гуда, що виступає разом з “зеленим військом” – ватагою вільних селян – проти чужинців – норманів (“Айвенго”), Роман “Айвенго” (1820) відрізняється глибоким проникненням у складну історичну обстановку Англії XII століття. Романи “Монастир” (1820) і “Кенілворт” (1821) переносять читачів у роки царювання королеви Єлизавети (друга половина XVI ст.); В романі “Вудсток” (1826 ] змальовані революційні події 1649 року. У деяких романах дія розгортається за межами Англії і Шотландії. “Талісман” (1825) і “Граф Роберт Паризький” (1832) відтворюють події і обстановку хрестових походів X]-Х1Г століть; “Квентін Дорвард” ( 1823) переносить читачів до Франції часів Людовіка XI (друга половина XV ст.).

У Росії романи В. Скотта отримали широку популярність ще за життя письменника. Ранні переклади, зроблені не з оригіналу, а з французької мови, викликали різкі критичні зауваження Бєлінського, який називав В. Скотта поетом “різного віку, від отроцтва, ледь початківця прокидатися для свідомості, до глибокої старості”. Бєлінський, а слідом за ним і інші прогресивні російські літератори вважали романи “автора Узверлі” особливо корисними для юних читачів, бо вони “виховують історичне почуття, без якого вивчення історії марно”. Починаючи з 40-х років XIX століття і до наших днів романи В. Скотта постійно випускаються для дітей як у повному вигляді, так і з скороченнями. В останні роки найчастіше видаються такі цінні в пізнавальному відношенні романи, як “Айвенго”, “Квентін Дорвард”, “Роб Рой”. У коло дитячого читання слід було б включити і деякі інші, не менш значні твори письменника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Вальтер Скотт. Доповідь про письменника

Categories: Твори з української літератури

Links