Українські думи

Думи – це народні епічні та ліро-епічні Твори героїчного та соціально-побутового змісту. їх виконували речитативом під акомпанемент кобзи, бандури або ліри. Ці твори відзначаються досить великим обсягом, докладністю оповіді. Усі Думи зазвичай мають сталу композицію: зачин (повідомлення про місце дії, героїв твору); основна частина (розвиток дії, трикратність елементів сюжету, кульмінація); кінцівка (розв’язка, уславлення Запорізької Січі й козацтва, молитва до Бога). Оскільки думи не мають поділу на строфи, а рядки римуються довільно й

мають різну кількість складів, ці твори можуть легше варіюватися, імпровізуватися під час виконання, ніж пісня.

Час появи народних дум відносять приблизно до XV століття. Це був період формування української народності та появи козацтва. Джерела виникнення дум: Казки, легенди, перекази, давньоруські билини, голосіння, народні пісні, дійсні історичні події. Термін “дума” М. Максимович запозичив, можливо, у К. Рилєєва або в західноукраїнських чи польських джерелах, увів його у фольклористику для позначення українських оригінальних епічних пісень. Потім цей термін перейшов до кобзарів.

Особливо поширеним

кобзарство було на Правобережній Україні. Найбільш відомі кобзарі: Данило Бандурко, Прокіп Скряга (вони брали участь у боротьбі проти польської шляхти); Василь Варченко – гайдамака; Іван Стрічка (жив на початку XIX століття, від нього записано 13 дум); Остап Вересай (жив у XIX столітті, від нього записано 9 дум); Михайло Кравченко (брав участь у революційних подіях 1905 року). Опанування кобзарського мистецтва відбувалось у так званих піснярських братствах, що виникли в кінці XVII століття.

Думи відіграли велику роль у пробудженні самосвідомості українського народу, у його згуртуванні для боротьби за своє соціальне та національне визволення, у розвитку його культури.

Тематичні групи дум:

• про героїчну боротьбу українського народу проти турецько-татарських нападників та про турецьку неволю (“Козак Голота”, ” Маруся Богуславка”, “Невольницький плач”, “Самійло Кішка” та ін.);

• про героїчну боротьбу українського народу проти польсько-шляхетського поневолення (“Хмельницький і Барабаш”, “Іван Богун”, “Перемога Корсунська” та ін.);

• думи про соціальну боротьбу трудящих;

• соціально-побутові думи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Українські думи

Categories: Нові твори

Links