Типовість характерів твору “Дорогою ціною”

Характеризуючи дійових осіб твору “Дорогою ціною”, ви переконалися, що кожний з них є конкретною індивідуальніс – тю з притаманною лише їй зовнішністю, вдачею, поведінкою, манерою говорити, ставленням до людей тощо. Проте при всій своєрідності образів Остапа, Соломії, Івана в них є й спільні риси: волелюбність, непримиренність до панської сваволі, рішучість, сміливість. Ці риси вдачі змусили героїв оповідання відважитись на втечу. Про те, що таких кріпаків було багато, свідчить велика кількість втікачів у Бессарабії.

Протест народу проти кріпацтва – характерна риса суспільного життя за феодалізму, що й відтворено в літературі.

Звичайно, більшість кріпаків несла тягар кріпацтва без протесту, мовчки корилась панам, страждала і гинула. Такими були старий Джеря, його жінка Нимидора (повість І. Нечуя-Левицького “Микола Джеря”).

Для кріпосників, зображених у відомих вам творах українських та російських письменників, визначальними рисами є свавільність, зажерливість, жорстоке ставлення до селян, їх нещадний визиск.

Риси характеру, спільні для певної групи людей або класу, називаються типовими (від гр. іуроз – відбиток, образ). Образи-персонажі, носії цих рис, є типовими.

Слід пам’ятати, що типовість не є тотожністю характерів,- у вдачі персонажів спільними будуть лише окремі важливі, визначальні для багатьох людей риси.

1. Самостійно сформулюйте визначення типовості образів-персонажів. Наведіть приклади.

2. Поясніть, у. чому полягає типовість таких персонажів, як селянин Данило (оповідання Б. Грінченка “Сам собі пан”), Герасим Калитка, дід Панько. Доведіть свою думку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Типовість характерів твору “Дорогою ціною”

Categories: Твори з української літератури

Links