Тарас Шевченко і Біблія

Мета: допомогти учням усвідомити духовну “присутність” Біблії в усій творчості поета; зрозуміти ідейно-художні особливості біблійних переспівів Шевченка, навчити визначати домінанти поетового почуття; удосконалювати навички виразного читання, розвивати вміння аналізувати поетичний твір, висловлювати власну думку про нього; виховувати усвідомлення Бога як високого духовного оплоту особистості.
Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, ілюст-
рації до них, Біблія, аудіозаписи псалмів.
Теорія літератури: псалом,

гімн, переспів, оригінал, біблійні мотиви.
ХІД УРОКУ
І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Вступне слово вчителя.
Від перших досліджень творчості Шевченка й донині точиться суперечка про ставлення поета до Бога. У деяких віршах він сперечається з Богом, навіть заперечує його, в інших – широко користується біблійними образами та мотивами, творчо переосмислює, переспівує Книгу книг, а в багатьох дає зразки віри як джерела поетичного натхнення, як запоруки праведного життя на землі. Отже, про віру Шевченка, роль у його житті та творчості Біблії ми поговоримо на сьогоднішньому уроці.
ІІ. ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
“Хвилинка мудрості”.
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Заслуховування усних творів “Жінки в житті Шевченка”.
2. Виразне читання напам’ять вірша “Доля”.

ІV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
Тарас Шевченко виріс у патріархальній українській родині, де віра в Бога була неодмінною складовою життя. Потреба молитви стала такою ж необхідною, як повітря і їжа, а кріпаччина була перепоною навіть у цьому:
Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають.
Учився Тарас у школі за церковними книгами, добре знав Псалтир. У його “Щоденнику” є запис про те, що велике полегшення йому приносили сповідь та причастя.
Ось таблиця про християнські поняття та уявлення у творах Шевченка, яку М. Гнатипіак склав ще в 1936 році.
про Шевченка як про атеїста (того, хто не вірить у Бога)? У посланні “І мертвим, і живим…” сам поет іронічно заперечує безвір’я:
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
“І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю.
Нема й Бога, тільки я!”
Та куций німець узловатий…
Разом із тим у деяких творах Шевченка ми знайдемо нарікання на Господа, викликані соціальною несправедливістю, нестерпно тяжким становищем українського народу:
Чи Бог бачить із-за хмари Наші сльози, горе?
(Поема “Сон”)
А Бог куняє. Бо се було б диво, Щоб чути і бачить – і не покарать. Або вже аж надто довготерпеливий…
(Поема “Княжна”)
Біблія на це відповідає: Господь не може повсякчас карати й нищити злочинців, тому що разом із ними гинутимуть і невинні. І влучно порівнює кару Божу з рукою хлібороба, який, вириваючи бур’ян із лану, неодмінно вирве й кілька колосків.

Як же тоді розуміти рядки Шевченкового “Заповіту”?
Як понесе з України У синєє море Кров ворожу… отойді я І лани, і гори – Все покину, і полину До самого Бога Молитися… а до того Я не знаю Бога.
Відповідь можна знайти у його ж поезії “Сон” (“Гори мої високії…”):
Я так її, я так люблю Мою Україну убогу, Що проклену святого Бога, За неї душу погублю.
Отже, таке ставлення Шевченка, продиктоване гарячою любов’ю до своєї України, пригнобленого народу. Він, як і Мойсей, заради людей ризикує не лише життям, а й безсмертям душі.

– Пригадайте епіграфи поем Шевченка “Сон” (“У всякого
своя доля…”), “Великий льох”, “Кавказ”, “І мертвим, і живим…”.
Зачитайте їх і зробіть висновок.
(Шевченко широко використовує рядки з Біблії, ідеї, співзвучні з його власними.)
2. Завдання учням.
У 1847 році Шевченко зробив переспіви біблійних текстів – цикл “Давидові псалми”. Прочитайте за Біблією Псалом 1 і переспів Шевченка, порівняйте їх. (Можна також і 149-й.)
Псалми – церковні пісні для богослужінь.
Гімн – хвалебна пісня.
Псалтир – збірник псалмів зі Старого Заповіту, “книга хвали”.
(Учні роблять запис до літературознавчих словничків.)
Головний автор псалмів – ізраїльско-іудейський цар Давид (йому приписують авторство 73-х псалмів).
3. Прослуховування аудіозаписів псалмів.
4. Виразне читання вірша “Ісаія. Глава 35. (Подражаніє)”.
5. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
6. Евристична бесіда.

– Якій темі присвячена ця поезія? (Темі щастя народу, який здобув волю.)
– У чому виявляється національний колорит твору, тобто, що йдеться саме про український народ? (Згадка про гаї, озера, степи, сарни.)
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
Завдання учням.
– Запишіть 7 висновків про те, що саме Т. Шевченко брав із Біблії для своїх творів.

1 Біблійні вислови, афоризми, цитати для епіграфів
2 Сюжети (“Марія”)
3 Символи (хреста, Голгофи та ін.)
4 Образи-персонажі (Іосиф, Іісус, Марія)
5 Жанри (псалми, послання, подражанія, переспіви)
6 Церковну лексику (старослов’янізми, біблеїзми)
7 Біблійні заповіді, ідеї

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Інтерактивна вправа “Мікрофон”.
– Продовжіть речення:
“У поезії Шевченка біблійної тематики найбільше мене вразило… “
“Шевченкове слово спонукає нас…” “Урок примусив мене замислитися…”

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторити весь матеріал про життєвий і творчий шлях Шевченка, підготуватися до презентації проекту “Вінок слави Кобзареві”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тарас Шевченко і Біблія

Categories: Шкільні твори

Links