Світове значення літератури

Своє завдання література зуміла виконати завдяки тому, що талановитий російський народ висунув цілу плеяду геніальних художників, які дали в своїх творах надзвичайно яскраве зображення великої історичної епохи і глибоко розкрили внутрішній світ людини в усій його неповторною складності. Головне джерело художньої сили російської класичної літератури – її тісний зв’язок з народом; в служінні народові російська література бачила основний сенс свого існування. “Глаголом палити серця людей” закликав поетів О. С. Пушкін. М. Ю. Лєрмонтов

писав, що могутні слова поезії повинні звучати

… Як дзвін на вежі вічовий Під дні торжеств і бід народних. Боротьбі за щастя народу, за його звільнення від рабства та злиднів віддав свою ліру Н. А. Некрасов. Творчість геніальних митців – Гоголя і Салти-коза-Щедріна, Тургенєва і Толстого, Достоєвського і Чехова, – при всій відмінності художньої форми та ідейного змісту їхніх творів, об’єднано глибокої зв’язком з життям народу, правдивим зображенням дійсності, щирим прагненням служити щастя батьківщини. Великі російські письменники не визнавали “мистецтва для мистецтва”, вони були глашатаями

мистецтва суспільно активного, мистецтва для народу. Розкриваючи моральне велич і духовне багатство трудового народу, вони пробуджували у читача співчуття простим трудящим людям, віру в силу народу, його майбутнє. Демократизм і народність – характерні риси російської літератури. Російська література завжди намагалася пробудити у читачів “добрі почуття”, протестувала проти соціальної несправедливості.

Пушкін і Гоголь вперше підняли голос на захист “маленької людини”, скромного трудівника, вслід за ними взяли під захист “принижених і ображених” Григорович, Тургенєв, Достоєвський, Некрасов, Толстой, Короленка. Разом з тим в російській літературі наростало і міцніло свідомість того, що “маленька людина” повинен бути не пасивним об’єктом жалості, а свідомим борцем за людську гідність. Ця думка особливо яскраво проявилася у сатиричних творах Салтикова-Щедріна і Чехова, що засудили всякий прояв покори та догідливості. Велике місце в російській класичній літературі приділено моральним проблемам. При всьому розмаїтті трактування морального ідеалу різними письменниками неважко помітити, що для всіх позитивних героїв російської літератури характерні незадоволеність існуючим положенням, невтомний пошук істини, відраза до вульгарності, прагнення активно брати участь у суспільному житті, готовність до самопожертви. Цими рисами герої. Російської літератури суттєво відрізняються від героїв літератури Заходу, діями яких здебільшого керує гонитва за особистим щастям, прагнення утвердити себе як особистість, часто протиставити себе суспільству. Герої російської літератури, як правило, не мислять особистого щастя поза щастя батьківщини і народу. Російські письменники в значно більшою мірою, ніж письменники Заходу, відчували себе вчителями життя, покликаними формувати моральну свідомість суспільства.

Правдиво висвітлюючи весь жах похмурої російської дійсності, російські письменники не втрачали віри в світле майбутнє своєї батьківщини. “Майбутнє світле й прекрасне”, – заявляє нудяться в Олексіївському равеліні Н. Г. Чернишевський

Грудьми дорогу прокладе собі стверджує М. А. Некрасов; “на Єнісеї життя почалося стогоном, а скінчиться заповзятістю, яка нам у сні не снилася”, – пише з Сибіру А “. П. Чехов. Російські письменники стверджували свої світлі моральні ідеали насамперед художніми образами людей з гарячим серцем, допитливим розумом, багатою душею. Волелюбна Катерина Кабанова, талановита Лариса Огудалова, мужній Базаров, Незламний Рахметов, самовіддано відданий народу Гриша Добросклонов, палка Анна Кареніна, Неспокійний шукач істини П’єр Безухов, Чарівна Наташа Ростова, Спрямований в майбутнє Петя Трофімов, сміливо йде за ним, Аня Раневська – ці різні за своїм особистим якостям герої вплинули на формування моральних ідеалів читачів, будили в них прагнення до життя, побудованої на засадах свободи, справедливості, краси людських взаємин.

Російська література XІX століття розвивалася по шляху реалізму, правдивого зображення дійсності. Справжню правду життя побачив Бєлінський у творах Пушкіна”І Гоголя; з цього шляху направляв він творчість російських письменників. “Герой… моєї повісті, якого я люблю всіма силами душі, якого намагався відтворити у всій красі його і який завжди був, є і прекрасний, – правда”, – писав у “Севастопольських оповіданнях” Л. І. Толстой. “Тверезий реалізм” Толстого, Чехова, Салтикова-Щедріна та інших російських письменників XІX століття з незвичайною широтою і правдивістю висвітлив всі сторони російського життя. Зображуючи російську дійсність в умовах самодержавства, письменники викривали жорстоку експлуатацію народу, поліцейський гніт, вульгарне самовдоволення правлячих класів, “громадську брехня і фальш”. Тому направлення реалізму російської літератури XІX століття був критичним. Але запереченням існуючої дійсності письменники стверджували свої ідеали добра і справедливості. Характерні риси російської літератури критичного реалізму – гуманізм, демократизм, висота моральних ідеалів, неухильне дотримання правді життя.

Письменники прагнули розібратися у причинах суспільної несправедливості і при цьому переконувалися, що вирішальними обставинами, що визначають умови життя людей, є не їх індивідуальні особливості, а класова приналежність. Зображуючи страждання людей як результат соціальної несправедливості, вони сприяли зростанню сил, що вступають у боротьбу за перетворення суспільства. Російський народ по праву пишається своєю літературою. “Гігант Пушкін – найбільша гордість наша і найповніше вираження \ духовних сил Росії… нещадний до себе і людям Гоголь, сумує Лєрмонтов, сумний Тургенєв, гнівний Некрасов, великий бунтівник Толстой… Достоєвський і чарівник мови Островський, несхожі один на одного, як це може бути тільки у нас на Русі… Все це грандіозне створено Руссю менш як у сотню років. Радісно,, до божевільної гордості хвилює не тільки велика кількість талантів, народжених Росією в XІX столітті, але і вражаюче розмаїття їх “, – писав О. М. Горький. Постановка найважливіших соціальних і моральних питань, глибокий зміст, відбило всесвітньо-історичну важливість завдань російського визвольного руху, загальнолюдська значущість образів, народність, реалізм, високу художню досконалість російської класичної літератури визначили її вплив на літературу всього світу.

“Я переконаний, – писав французький літературознавець Е. М. де Вогюе,-що вплив великих російських письменників буде рятівним для нашого виснаженого мистецтва”. Передбачення це збулося: російська критичний реалізм вплинув на формування таких найбільших художників Заходу, як А. Франс, Р. Роллан, Дж. Голсуорсі, Б, Шоу, Т. Драйзер, Е. Хемінгуей і багато інших. Велика Жовтнева соціалістична революція ще вище підняла міжнародний авторитет російської літератури, визначила її провідне місце у передовій літературі всього світу. Збулися пророчі слова В. Г. Бєлінського: “Заздримо онукам і правнукам нашим, яким судилося бачити Росію в 1940 р., що стоїть на чолі освіченого світу, що дає закони і науки і мистецтва та приймаючої побожну данину поваги від всього освіченого людства”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Світове значення літератури

Categories: Шкільні твори

Links