Світова слава Г. С Сковороди – Григорій Савич Сковорода

Григорій Савич Сковорода (1722-1794 pp.)
Світова слава Г. С Сковороди
Григорій Савич Сковорода мав міцні творчі зв’язки з культурою та літературою інших народів. Його філософські погляди грунтувались на глибокому знанні праць античних філософів (Епікур, Сократ) та французьких просвітителів та енциклопедистів Ж.-Ж. Руссо, ПІ. Монтеск’є, К.-А. Гельвеція та інших. Певну паралель можна провести між М. В. Ломоносовим і Г. С Сковородою, якого ще за життя називали “українським Ломоносовим”.
Тричі впродовж десятиріччя (1759-1769 pp.) Г. С. Сковорода

працював у Харківському колегіумі. Щоразу його звинувачували у згубному впливі на молодь. Керівництву колегіуму не подобались вільнолюбні ідеї мислителя. За Сковородою стежили, забороняли молоді зустрічатися з ним.
Проте в учнів колегіуму зростав потяг до знань. Тому зустрічі відбувались за містом у Монастирській леваді. Свідченням тому є листування філософа з учнем Михайлом Ковалинським. Учні Сковороди згодом стали видатними вченими: перший російський клініцист Є. Мухін, натураліст В. Двигубський, відомий фізіолог Г. Базилевич, філологи М. Коченовський, М. Гнєдич, М. Ковалинський.

ЦЕ ЦІКАВО
Під час

своїх мандрів дорогами Слобожанщини Сковорода часто гостював у родині Каразіних. Під впливом демократичних ідей мандрівного філософа відомий учений і засновник Харківського університету Василь Назарович Каразін передав своїм кріпакам у спадок землю і заснував у селі школу.
Любив мислитель бувати і в родині Мечникових. Недалеко від села Мечниково у Великому Бурлуці у 80-х роках Сковорода часто зимував у Донець-Захаржевського, відвідував родину Капністів. Саме під впливом Г. Сковороди В. В. Капніст у відповідь на наказ Катерини I11783 року, яким було оформлено кріпосне право на Лівобережній Україні, написав “Оду на рабство”, де | виступив проти закріпачення українського народу.

Творчість мандрівного філософа, його демократичні й гуманістичні ідеї стали джерелом натхнення для видатних письменників XIX сторіччя: І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, Т. Шевченка. Перу видатного російського письменника Л. М. Толстого належить перший популярний нарис про Сковороду, створений для дітей. Поетичне слово Сковороди звучало по всій Україні. Т. Г. Шевченко, згадуючи своє дитинство, писав:
Давно те діялось. Ще в школі,
Таки в учителя-д’яка
Гарненько вкраду п’ятака
(Бо я було трохи не голе,-
Таке убоге) та й куплю
Паперу аркуш. І зроблю
Маленьку книжечку. Хрестами
І візерунками з квітками
Кругом листочки обведу
Та й списую Сковороду…

Світову славу здобув мандрівний філософ від нащадків, хоча упродовж життя його переслідували, він зазнавав утисків з боку церковної і світської влади. Його було звільнено з посади викладача поетики Переяславського колегіуму, бо епіскоп Никодим Сребницький був завзятим противником усього нового й передового. У Харківському колегіумі Сковороду схиляли до чернецтва, на що він відповів: “Разве вы хотите, чтобы и я умножил число фарисеев? Ежте жирно, пейте сладко, одевайтесь мягко и монашествуйте! А Сковорода полагает монашество в жизни нестяжательной, малодовольстве, воздержности, в лишении всего ненужнаго…”.
У 1769 році за “підрив” основ церкви й держави Сковороду звільнили з Харківського колегіуму, і він назавжди залишив роботу в офіційних закладах. Твори видатного мислителя за його життя так і не були надруковані.
Історичне значення творчості Г. С Сковороди полягає в тому, що він порушив важливі соціальні проблеми, пропагуючи у своїх творах ідеї соціальної справедливості, демократизму і гуманізму. Творчість видатного філософа, письменника і просвітителя була визначним явищем в українській культурі. В історії української літератури Г. С. Сковорода лишається одним із перших ліричних поетів, байкарів і сатириків. Український мислитель заклав підгрунтя, на якому і надалі розвивалась передова філософська думка і літературна творчість як в Україні, так і в Росії. ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Світова слава Г. С Сковороди – Григорій Савич Сковорода

Categories: Твори до ЗНО

Links