Стара й нова Росія в романі И. А. Гончарова “Звичайна історія”

И. А. Гончарів, на мій погляд, є письменником, що швидше інших зрозумів зміни російського життя, пов’язані із проникненням у старий патріархальний уклад західних буржуазних віянь. Письменник багато подорожував, а тому дуже добре дізнавався прикмети капіталістичного суспільства, які з’являлися в сучасній йому Росії. Автор “Звичайної історії” усвідомлював, що руйнування феодального укладу є закономірним слідством усього послепетровского періоду розвитку російської історії, що діловитість, заповзятливість відгукнулися в Росії,

з одного боку, розвитком промисловості й торгівлі, науки й раціоналізму, з іншого боку – гіпертрофією бюрократичної адміністрації, тенденцією до “вирівнювання” особистостей, до маскування їхньою однаковістю мундирів. Діловий і діяльний адміністративно-промисловий Петербург у романі “Звичайна історія” протистоїть застиглої у феодальній нерухомості селу. У селі час поміщиків відзначається сніданком, обідом і вечерею, сезони – польовими роботами, добробут – запасами продовольства

У Петербурзі весь день розмічений по годинниках, і кожній годині відповідають свої праці: заняття на службі,

на фабриці або вечірні “обов’язкові” розваги: театр, візити, гра в карти. И. А. Гончарів зумів зрозуміти, що Петербург і провінція, а особливо Село, – це дві соціально-культурні системи, два органічно цілісних мири й у той же час дві історичні стадії стану суспільства. Переїжджаючи із села в місто, Олександр Адуев переходить із однієї соціальної ситуації в іншу, і саме значення його особистості в новій системі відносин виявляється зненацька й разюче новим для нього. У своєму маєтку, у своїх селах Адуев – поміщик, “молодий пан” – незалежно від своїх особистих якостей фігура не тільки значима, видатна, але унікальна, єдина. Життя в цій сфері вселяє гарному, утвореному, здатному юному Дворянинові думка, що він “перший у світі”, обранець

Властивій молодості й недосвідченості романтична самосвідомість, перебільшена почуття особистості, віру у свою вибраність Гончарів зв’язав з феодальним укладом, з російським кріпосницьким провінційним побутом. Саме викриття романтизму особливо високо цінував в “Звичайній історії” Бєлінський: “А яку користь принесе вона суспільству! Який вона страшний удар романтизму, мрійності, сентиментальності, провінціалізму!” Точно в “маленькому дзеркалі”, у першому романі И. А. Гончарова знайшла своє відбиття “історичне ламання” – перехід від феодального суспільства з його патріархально-сімейним побутом і відповідними ідеалами до буржуазного укладу. Кріпосне село, панський маєток рисуються як ідеальне у своїй нерухомості, раз назавжди, що відлилося втілення, феодальних відносин

Петербург – як образ нового, європеїзованого, але по своїх формах характерного для російської державності буржуазного суспільства. И. А. Гончарову дуже важливо було намалювати в образі Петра Адуева подібне, хоч ще тоді й рідке, сполучення чиновницької кар’єри й капіталістичного підприємництва. У цьому він бачив можливість лаконічно й виразно передати суть Петербурга, його історичне значення в соціальному й політичному прогресі. И. А. Гончарів не був схильний до ідеалізації сучасного шляху розвитку російського суспільства, а тим самим і героя, що представляє цей розвиток. Авторська симпатія в романі замінена іншим: історичною й соціальною закономірністю, необхідністю позиції героя

Називаючи свій роман “Звичайною історією”, И. А. Гончарів з іронією, співчуттям і смутком констатував, що прилучення людини, що претендовали на початку свого життя на винятковість, до сучасного стереотипу історично й соціально визначено. Що прилучився до вимог “століття” Адуев-Дядько пояснює провінційному племінникові “умови гри”, без дотримання яких неможливий життєві успіхи. Бурхливо пручаючись радам і вимогам дядька, Олександр змушений в остаточному підсумку випливати їм, тому що в думках дядька немає нічого індивідуального – це веління часу

Втрата героєм “Звичайної історії” багатьох неоціненних щиросердечних якостей – простодушності, щирості, свіжості почуття – супроводжується його ростом,


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)


Стара й нова Росія в романі И. А. Гончарова “Звичайна історія”

Categories: Нові твори

Links