Спрощення приголосних

Спрощення відбувається:
А) при відмінюванні та творенні слів, коли до існуючих звукосполук Жд, зд, ст, рд додається звук – н-, – л-, – ц – (тоді середні проривні Д, т випадають)
Ж(д)н – тиждень – тижневий, тижні, тижнів, тижнями
З(д)н – проїзд – виїзний, об’їзний, проїзний, під’їзний
С{т)н – якість – якісно, якісний; честь – чесно, чесний
С{т)л – лестощі – облесливий, улесливо, улесливість
С(т)ц – містити – місце, місцевість, місцина
Р(д)ц – серденько – серце, серцевина, серцевий

/> У звукосполуці С(л)н випадає Л: масло – масний, Масниця; Б) у групах приголосних Зк, ск при творенні дієслів із суфіксом – ну – та закінченням – e (випадає К)
З(к)н – брязк – брязнуло, брязнути, брязне
С(к)н – тиск – тиснуло, тиснути, тисне, тиснява Винятки
Стл – кістлявий, пестливий, хвастливий
Стн – шістнадцять, зап ‘ястний, хворостняк
Стс – шістсот, буквалістський
Скн – випускний, пропускний, вискнути, тоскно
Стд – шістдесят
При відмінюванні цих слів та творенні похідних від них залишаються проривні Т, к. Спрощення не відбувається:
А) у словах іншомовного

походження, що мають кінцеві приголосні
-т – агент – агентство, студент – студентський, гігант – гігантський, курсант – курсантський, парламент – парламентський
-ст – баласт – баластний, контраст – контрастно, нацист – нацистський, компост – компостна, форпост – форпостний, пацифіст – пацифістський
Б) у групах приголосних
Стц, стц – невістка – невістці, невістчин, артистка – артистці – артистчин, пустка – у пустці, хустка – у хустці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)


Спрощення приголосних

Categories: Твори з літератури

Links