Складіть роздум про те, чи потрібний су­часним людям етикет

Поза сумнівом, в усі часи, у тому числі й сього­дні, людям не обійтись без етикету. Адже уміння По­водитися в товаристві, гарні манери, вихованість, вишуканий смак, правильна, багата Мова, ввічливість, поєднана з почуттям власної гідності, завжди цінува­лися в людині. В Україні перші писемні правила по­ведінки виклав у “Повчанні дітям” великий київсь­кий князь Володимир Мономах. Він писав, щоб у до­мі своєму не ледарювати, брехні остерігатись, а куди б не прийшли і де б не зупинились, потрібно нагоду­вати і напоїти нужденного. Найбільше,

на його дум­ку, потрібно шанувати гостя. Хворого слід провідува­ти, покійника провести в останню дорогу, бо всі ми смертні. Ніколи не проминути людину, не привітав­ши її, не сказавши їй доброго слова. Дотримання норм етикету Роблять людину бла­городною, приємною іншим. Згадаймо Наталку з п’єси І. Котляревського ” Наталка Полтавка “. Вона любить і поважає свою матір і готова слухатись на­віть тоді, коли Терпелиха намагається примусити її вийти заміж за нелюба. Дівчина вміє красиво висло­вити свою думку, шанобливо ставиться до старших. Правила поведінки й етичні цінності відображені також в усній народній
Творчості, зокрема в прислів’ях та приказках: хоч не пишно, та затишно; не май сто кіп у полі, а май друзів доволі тощо. Змінюються часи, змінюються й Правила етике­ту: замість незрозумілих для сучасної людини заста­рілих правил з’являються нові, пов’язані з технічним прогресом. На мою думку, це правильно. Обов’язково ма­ють існувати певні етичні норми, і їх слід дотримува­ти, бо є одна спільна умова: людина ні своєю поведі­нкою, ні зовнішнім виглядом не має завдавати незручностей іншим. (238 слів)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Складіть роздум про те, чи потрібний су­часним людям етикет