Сільське господарство центральна ланка агропромислового комплексу (АПК) Росії

Містить у собі дві галузі: рослинництво й тваринництво. Співвідношення виробленої продукції в цих галузях 40%:60%. Головна галузь рослинництва зернове господарство, а найважливіша культура – пшениця ярова й озима. Крім того, на території Росії вирощують жито, ячмінь, овес. До технічних культур ставиться льон, цукровий буряк, соняшник. Розвинене так само овочівництво, а в південних районах садівництво й виноградарство. Головною галуззю тваринництва є – скотарство (вирощування великої рогатої худоби). Воно буває молочного, м’ясо – молочного

й м’ясного напрямку. Крім цього в окремих районах країни розвивається конярство, оленярство, вівчарство. І практично повсюдно, навколо великих міст – свинарство й птахівництво

Головною особливістю сільського господарства є те, що це практично єдина галузь господарства, що практично повністю залежить від умов природного середовища. Тому що природні умови нашої країни дуже різноманітні, то для сільського господарства характерна зональна спеціалізація

У зоні тундри й лісотундри із всіх сільгоспугідь представлені тільки оленячі пасовища. Оленярство – головна галузь спеціалізації

У тайговій

зоні сільське господарство розвинене на півдні. Тут вирощують льон, жито, картоплю. Посіви кормових і наявність природних пасовищ сприяють розвитку тут молочного скотарства

У лесостепях і степах головними культурами є – пшениця, кукурудза, цукровий буряк, соняшник. Тваринництво молочно – м’ясного напрямку. На відходах переробки цукрового буряка й соняшника одержало розвиток свинарство

У зоні напівпустель головна галузь – вівчарство

Сільське господарство значно впливає на навколишнє середовище. Використання земель під сільськогосподарські вгіддя змінює природне середовище перебування деяких видів Рослин і тварин. Позбавлені природної рослинності, території піддаються вітрової й водної ерозії. Використання важкої техніки погіршує структуру грунтів, надмірне використання мінеральних добрив приводить до забруднення навколишнього середовища


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Сільське господарство центральна ланка агропромислового комплексу (АПК) Росії

Categories: Нові твори

Links