Рефлексивне питання

Рефлексивне питання – питання, заданий з метою осмислення:

1) змісти й послідовності розумових дій, операцій,

2) використаних методів і прийомів діяльності,

3) виниклих труднощів і їхніх причин,

4) нових знань, умінь і навичок,

5) досягнення або недосягнення поставлених цілей і завдань, на етапах целеполагания, планування діяльності, реалізації й контролю

Так, на етапі орієнтування рефлексивне питання задається (учителем школярам або учням самому собі) з метою усвідомлення мети, завдань і мотивів діяльності:

– Що

я хочу довідатися? Навіщо мені потрібні ці знання?

– Що я повинен навчитися робити? Навіщо я хочу навчитися це робити?

– Що я повинен вивчити? З якою метою?

На етапі планування рефлексивні питання задаються з метою усвідомлення учнем змісту кожної дії, їхньої послідовності:

– Що я повинен робити, щоб довідатися? Чому?

– Що я повинен робити, щоб навчитися? Чому?

– У якій послідовності я повинен робити? Чому?

На етапі реалізації ціль постановки рефлексивних питань полягає в тому, щоб здійснювати поточний контроль за змістом знань і розумових дій (операцій):

– Що я повинен зробити

далі? Чому? Навіщо?

– Чому не виходить?

– Що потрібно змінити? Чому?

На етапі контролю рефлексивні питання допомагають учневі усвідомити, чи досягнуті поставлені цілі, завдання, передбачувані результати діяльності, якщо немає – те причини невдач. Після цього етапу починається новий етап – орієнтування наступної дії

– Що нового довідався? Для чого потрібні мені ці знання? Як зв’язані ці знання з наявними або отриманими раніше?

– Що навчився робити? Для чого мені знадобиться це вміння?

– чи Досяг мети? Чому не досяг? Що потрібно зробити, щоб досягти мети?

– Які труднощі при рішенні завдання виникли? Чому вони виникли?

– Що потрібно зробити, щоб їх перебороти?

– Що необхідно зробити, щоб вони не виникали?

2. Рефлексивне завдання – завдання, що сприяє формуванню в умінь, що вчаться, осмислювати й контролювати розумову діяльність, здійснювати пошук підстав власних дій. Одна з функцій завдання – звернути увагу учня на те, як він мислить, і перевірити рівень осмислення матеріалу. У процесі рішення рефлексивних завдань у школяра формується критичне мислення, навички самоаналізу, самокорекції, когнітивні вміння:

* критично ставитися до кожного умовиводу й кроку в рішенні, аргументувати їх;

* висувати гіпотези й перевіряти їхня істинність/хибність;

* осмислено вишиковувати послідовність власних дій, ланцюжка умовиводів при рішенні завдання, постійно перевіряючи хід власних міркувань;

* зв’язувати в єдине ціле різні варіанти рішення завдання, різні підходи до рішення;

* визначати й аргументувати власну позицію

Рефлексивне завдання вчитель може скласти сам. Для цього до лінгвістичного завдання необхідно додати питання, спрямовані на усвідомлення школярем змісту знань і/або процесу рішення завдання (змісту учбово-пізнавальних дій).

Далі пропонуються рефлексивні завдання, включаючи які у визначену або невизначену учбово-пізнавальну діяльність, учитель у системі буде формувати в школярів навички рефлексивного аналізу, по-перше, змісту лінгвістичних знань і, по-друге, змісту дій з язиковими одиницями

1. Завдання по фонетиці

* Визначите, чи можна вважати, що дані приклади ілюструють смисло-розпізнавальну функцію звуків? Чому?

Лисиця – лісу; рід – рот; мат – мати

Рів – ревіння; код – кіт; жар – жарся

Радий – ряд; стовп – стовп; банку – лазенька

Крейда – крейда; паморозь – мжичка; куточки – вугіллячка

Лук – люк; маг – мак; галка – галька

* Знайдіть слова, цікаві для фонетичного розбору. Поясните, чим вони цікаві

* Визначите, є чи різниця у вимові даних пар слів. Поясните, чим вона викликана

Вертіти – укрутити; довжина – довгий; гриб – грип

Сипати – зсипати; торба – сума; бал – бал

* Поясните, чому так об’єднані звуки

[д],[л],[з],[р],[в],[ф],[х]

[год],[щ],[й],[ц],[ж],[ш]

[д],[з],[в],[з],[до]

[й],[Ц ],[год],[щ]

[н],[м],[й],[л],[р]

[ц],[х],[год],[щ]


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Рефлексивне питання

Categories: Нові твори

Links