РЕЧЕННЯ Зі Звертаннями, Вставними словами, словосполученнями, Реченнями

1. Укажіть правильні твердження. А Звертання – слово, що називає того, до кого звертаються

З мовленням.

Б Поширені звертання складаються з двох слів.

В Вставними називаються слова або сполучення слів, словосполучення, речення, що виражають ставлення мовця до висловлюваного ним повідомлення.

Г Звертання і вставні слова є членами речення.

2. У яких реченнях не вжито вставних слів? А Мабуть, у всьому Києві ніде немає кращого місця, аніж це,

Де виріс наш будинок ( За Б. Житковим ).

Б Мільйонери, як відомо, бувають різні ( За

М. Слабошпиць-ким ).

В Мені осіння ніч короткою здається ( Леся Українка ) .

Г Ягня, здається, веселилось… ( Т. Шевченко ).

3. Укажіть речення, де неправильно вжито розділові знаки. А На моє щастя серед тих речей траплялися й старо винні рушники, на яких миготіла червона калина з тем ними листками, красувався буйним пломенем хміль ( За І. Цюпою ) .

Б На щастя, краса не щезла з лиця нашої планети ( За Г.

Тарасенко ). В Мабуть, тому, що душа наша приростає до рідної землі, до

Рідного її куточка ( За Г. Тарасенко ). Г Та це не допомогло вгамувати скорботу, і нарешті хлопець

Кинувся у воду, немов в обійми сестрички

( З календаря ).

4. Укажіть речення, у яких наявні пунктуаційні помилки. А Стара підсліпуватими очима розглядала своє давнє шитво

І, мабуть нічого не бачила окрім плямистого мережива ( За І. Цюпою ) . Б Мабуть, уже не чекав ніякої неприємної несподіванки ( За М. Слабошпицьким ).

В Читачу, чи не буває тобі нудно часом? Тоді розгорни сторінки поеми життя і пошукай той розділ, де змальована людина, схожа на тебе… ( За І. Вільде ).

Г Вітчизно наша! Яка ж ти мальовнича, яка різнобарвна і яка привітна… ( За Ю. Збанацьким ).

5. Укажіть речення з поширеним звертанням. А Прощай, колиско, прощай, тепле гніздечко, прощай, школо

Наша, прощайте, дні незабутні, неповторні ( За Ю. Збанаць-ким ).

Б Народе мій, до тебе я ще верну… ( В. Стус ) .

В Дай мені крила, Україно! ( М. Сингаївський ).

Г Перший, починай!

6. Укажіть речення, у якому наявні вставні слова, що виражають почуття. А Отже, живемо ми в цьому будинку, в цій квартирі, і в нас

На балконі завжди хтось живе ( За Б. Житковим ).

Б На щастя, краса не щезла з лиця нашої планети ( За Г. Тарасенко ) .

В Мабуть, тому, що душа наша приростає до рідної землі, до рідного її куточка ( За Г. Тарасенко ).

Г Учорашні школярі невміло прощаються, можливо, хтось комусь тисне руку і востаннє розходяться, можливо, розходяться на все життя ( За Ю. Збанацьким ).

7. Укажіть рядок із групою вставних слів одного розряду. А На радість, на щастя, можливо, треба думати. Б Звичайно, певна річ, правда, шкода. В Будь ласка, вибачте, добридень. Г Словом, однак, крім того, по-перше.

8. Яке слово не є вставним? А Пам’ятаю. Б Навіть. В Наприклад. Г Гадаю.

9. Укажіть речення тільки з непоширеним звертанням. А Де ти, Лесю? ( За І. Драчем ) . Б Совісте наша! ( За І. Драчем ).

В Фантазіє, богиня легкокрила! ( Леся Українка ). Г Мово рідна! Ти ж як море! ( С. Плачинда ).

10. Укажіть групу вставних слів Дійсно, справді, безперечно. А Припущення, невпевненість.

Б Упевненість.

В Почуття.

Г Ввічливість, привернення уваги.

11. Напишіть невеликий роздум на одну з запропонованих тем, ви користовуючи поширені та непоширені звертання, вставні слова (словосполучення, речення) різних видів (види підпишіть над ви користаними вставними конструкціями). Теми для міні-творів:

• Ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди (О. Довженко).

• Історія проситься в сни нащадків (Л. Костенко).

• Людство не може зупинитися. Воно взяло надто великий розгін, рух для нього – це найвищий закон життя (П. Загре-бельний).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РЕЧЕННЯ Зі Звертаннями, Вставними словами, словосполученнями, Реченнями

Categories: Нові твори

Links